ضمایر انعکاسی در انگلیسی


در زبان انگلیسی مثل خیل دیگر از ضمایر، استفاده از ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) هم خیلی رایج است. نشانه ضمایر انعکاسی self (ضمایر مفرد) و selves (ضمایر جمع) است. لیست کامل ضمایر انعکاسی به همراه معنی و تلفظ در جدول زیر آمده است:

تلفظ

معنی

ضمیر انعکاسی

ضمیر شخصی

خودم

myself

I

خودت

yourself

you

خودش (مذکر)

himself

he

خودش (مونث)

herself

she

خودش

itself

it

خودمان

ourselves

we

خودتان

yourselves

you

خودشان

themselves

they

 

کاربردهای ضمایر انعکاسی را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

ضمایر انعکاسی برای فاعل و مفعول در یک جمله

وقتی فاعل و مفعول در یک جمله برای یک شخص/چیز بکار برده می شوند از ضمایر انعکاسی استفاده می شود. این کاربرد ضمیرهای انعکاسی برای این است که مشخص شود دقیقا در مورد چه شخصی/چیزی صحبت می شود.

James blamed himself for the failure of his son in the exam.

جیمز خودش را برای قبول نشدن پسرش در امتحان مقصر می داند.

در این مثال همانطور که می بینید فاعل (James) و مفعول (himself) هر دو در مورد James هستند.

اگر مثال بالا را به شکل زیر تغییر دهیم معنی جمله نیز تغییر می کند:

James blamed him for the failure of his son in the exam.

جمله بالا این مفهوم را منتقل می کند که جیمز شخصی دیگر (مذکر) را برای قبول نشدن پسرش در امتحان مقصر میداند.

She accidentally cut herself while she was chopping the vegetables.

 

او به طور اتفاقی دستش را هنگام خرد کردن سبزیجات برید.

بکار بردن این ضمایر برای تاکید

خیلی اوقات ضمایر انعکاسی برای تاکید بکار می رود که در این کاربرد به آنها intensive pronouns گفته می شود. علاوه بر این در این کاربرد حذف این ضمایر انعکاسی معنی جمله را تغییر نمی دهد. به چند مثال توجه کنید:

Brian sent the letter himself.

برایان خودش نامه را فرستاد.

The author signed the book for me herself!

نویسنده خودش کتاب را برای من امضا کرد!

ضمایر انعکاسی برای حروف اضافه

گاهی اوقات از این ضمایر برای فاعل حروف اضافه نیز استفاده می شود:

He made a cup of coffee for himself.

او برای خودش یک فنجان قهوه درست کرد.

She was talking to herself.

او داشت با خودش صحبت می کرد.

نکته: هنگامی که از حرف اضافه by قبل از یک ضمیر انعکاسی استفاده می شود آنها با هم به معنای به تنهایی می باشند.

The children washed the car by themselves.

بچه ها ماشین را به تنهایی شستند.

Frank learned 11 languages by himself.

فرانک 11 زبان را به تنهایی یاد گرفت.


/ 1 نظر / 78 بازدید