Paradox of our times

 

Paradox of our times

مغایرت های زمان ما

 

 

 

We've been all the way to the moon and back but have trouble crossing the street to meet the new neighbor .

 

ما تا کره ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم .

/ 0 نظر / 78 بازدید