# نمونه_سوالات_زبان_پیش_یک

نمونه سوال درس دوم زبان یک پیش دانشگاهی

IN THE NAME OF GOD   First name                   Last name:                  Lesson 2                                Time: 45   I .Vocabulary A.     Circle the word which is different. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 190 بازدید

آزمون زبان پیش دانشگاهی ١ نوبت اول

به نام خدا                                           آزمون زبان پیش دانشگاهی ١   نوبت اول      سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل                            صفحه ١                                  اداره آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 166 بازدید

نمونه سوال سوم نظری

    "بسمه تعالی" "     آموزش و پرورش شهرستان  نام و نام خانوادگی:                                      زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان                               تاریخ امتحان :       نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید