# نمونه_سوالات_زبان_پیش_یک

نمونه سوال درس دوم زبان یک پیش دانشگاهی

IN THE NAME OF GOD   First name                   Last name:                  Lesson 2                                Time: 45   I .Vocabulary A.     Circle the word which is different. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید