# نمونه_سئوال_دوم_نظری

سوالات زبان انگلیسی ـ سال دوم دبیرستان ـ درس اول

سوالات زبان انگلیسی ـ  سال دوم دبیرستان ـ  درس اول   نام و نام خانوادگی :                          کلاس دوم ریاضی  A                دبیرستان غیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 244 بازدید

نمونه سئوال زبان دوم نظری

بنام خدا نام دانش آموز:....................                           سوالات درس : زبان انگلیسی 2خرداد 88              نام کلاس :.........          نام خانوادگی :...................                                نام دبیر :   وقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

نمونه سئوال سال دوم نظری

  نام:                                                    وزارت آموزش و پرورش                                   تاریخ امتحان :     نام خانوادگی:                     سازمان آموزش و پرورش استان                                                           زمان 60 دقیقه نام پدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

نمونه سوال زبان دوم نظری

  نام:                                                    وزارت آموزش و پرورش              تاریخ امتحان :     نام خانوادگی:                     سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید