# اصطلاحات_انگلیسی

لغات و اصطلاحات سیاسی بخش دوم

    Cabinet Reshuffle ترمیم کابینه cadet دانشجوی دانشگاه افسری callous پینه capital punishment حکم اعدام carrot and stick policy سیاست زور و چماق catastrophe فاجعه catastrophy فاجعه آمیز categoricly تلویحا centerfuge گریز از مرکز chaos هرج و مرج chief of staff رییس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید

لغات و اصطلاحات سیاسی بخش اول

  10 Article resolution قطعنامه 10 ماده ای abductor آدم ربا abortive attempt تلاش نافرجام abortive coup کودتای نافرجام abrogation لغو abstain امتناع کردن Abuse سوء استفاده کردن accommodate سازش کردن Address خطاب کردن aftermath زمان بعد از... Air Field فرودگاه نظامی Air ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید