دامنه لغات


معنی

لغات

نزدیکتر

17.closer

سوراخ بینی

18.nostril

بی ضرر

19.harmless

سیگنال الکتریکی

20.electrical signal

آزاد کردن-شل

21.loose

جایگزینی

22.replacement

تشخیص دادن

23.distinguish

شهرت

24.reputaion

غضروف

25.cartilage

اسکلت

26.structure

زخم

27.injury

کاهش  دادن

28.reduce

کشاندن

29.drag

موثر

30.efficient

طراحی کردن

31.design

تعبیر غلط

32.misunderstand

معنی

لغات

گوناگون

1.diverse

خاک

2.soil

فهمیدن

3.identify

اقیانوس

4.ocean

درجه

5.degrees

فسیلشدن

6.fossilize

ماهر - خبره

7.expert

دلیل - اثبات

8.proof

گوناگونی

9.diversity

صنعتی

10.industrial

فرآیند - پروسه

11.process

معدن طلا

12.gold mine

استخراج کردن

13.extract

چرخیدن

14.rotate

زهر ،سم

15.poison

معنی

لغات

خزنده

1.reptile

جانور-مخلوق

2.creature

استخوان سخت

3.solid bone

پر و بال

4.feather

بهتر شدن

5.improve

عقاب

6.eagle

شکارچیان

7.pradators

/ 0 نظر / 6 بازدید