ترتیب ماههای میلادی


اکنون ماههای میلادی به انگلیسی را مرور میکنیم:

نام فارسی

نام انگلیسی

معادل فارسی ماههای میلادی

ژانویه

January

بهمن

فوریه

Febuary

اسفند

مارس

March

فروردین

آوریل

April

اردیبهشت

می

May

خرداد

ژوئن

June

تیر

ژولای

July

مرداد

آگوست

August

شهریور

سپتامبر

September

مهر

اکتبر

October

آبان

نوامبر

November

آذر

دسامبر

December

دی

دقت کنید که ترتیب ماههای میلادی در بالا رعایت شده است.


/ 0 نظر / 101 بازدید