دامنه لغات

معنی

لغات

فوران کردن

1.erupt

احاطه کردن

2.surround

خاکستر

3.ash

مذاب

4.lava

مقدار

5.quantity

تغییر شکل دادن

6.transforming

چشم انداز

7.landscape

تک - منفرد

8.single

ترکیدن

9.blast

ریختن

10.Spill

برش

11.profile

ایجاد کردن

12.creat

حاصلخیز کردن

13.fertilize

 

 

معنی

لغات

در خطر

1.in danger

حفره

2.ditch

مرداب

3.swamp

باتلاق

4.marsh

سد - خاکریز

5.dike

دست آورد-پى امد

6.as a consequence

از دست دادن

7.lose

سیل

8.flood

فرسایش

9.erossion

محل سکونت

10.habitat

سوراخ کردن

11.drill

معنی

لغات

دائمی

1.Constantly

هیجان

2.Emotion

تکان دادن- حرکت

3.stir

  چرخیدن-تنیدن

4.spin

قوه جاذبه

5.gravitation

قطب

6.pole

جزر و مد

7.tide

وابسته

8.depend

موقعیت  ماه

9.moon position

جریان اقیانوس

10.ocean current

موقعیت

/ 0 نظر / 6 بازدید