پست های ارسال شده در خرداد سال 1398

39 لغت مرکب در زبان انگلیسی

کلمات مرکب با book 1. bookstore     کتابفروشی 2. bookcase      کتابخانه 3. bookshelf      قفسه کتاب 4. bookmark     چوب الف کلمات مرکب با door 5. doorstep          آستانه در 6. doormat        پادری 7. doorbell        زنگ در 8. doorknob       دستگیره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پاک کردن لکه فرش؛ چگونه انواع مختلف لکه‌های فرش را به‌آسانی پاک کنیم؟

حتما شما هم تا‌‌به‌حال برای پاک کردن لکه‌های غذا، جوهر یا چای روی فرش دچار مشکل شده‌اید. اینجا می‌توانید چند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید