پست های ارسال شده در آبان سال 1397

مخفف ماه های میلادی

مخفف ماه های میلادی در زبان انگلیسی: January  => Jan. February  => Feb. March   => Mar. April  => Apr. May  => May. June  => Jun. July  => Jul. August  => Aug. September  => Sep. یا Sept. October  => Oct. November  => Nov. December  => ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید