پست های ارسال شده در آبان سال 1396

100 صفت پرکاربرد انگلیسی

      other دیگر / دیگری       new جدید / نو       good خوب       high بالا / زیاد       old پیر / مسن / قدیمی       great عالی / بزرگ       big بزرگ       American آمریکایی       small کوچک       large بزرگ / حجیم       national ملی       young جوان / کم سن       different متفاوت       black سیاه       long بلند / طولانی       little کوچک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 230 بازدید

100 اسم پرکاربرد انگلیسی

    فارسی       time زمان / وقت       year سال       people مردم       way راه / روش       day روز       man مرد       thing چیز       woman زن       life زندگی       child بچه       world جهان       school مدرسه       state کشور / ایالت / دولت       family خانواده       student دانش آموز / دانشجو       group گروه       country کشور / سرزمین / ییلاق       problem مشکل       hand دست       place محل / مکان       case مورد / پرونده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 223 بازدید

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

  خانه آموزش زبان انگلیسی لغت دانی زبان انگلیسی اصطلاحات رایج زبان انگلیسی Englisch فارسی     Hello / Hi سلام / درود       Good morning  صبح بخیر       Good afternoon  بعد از ظهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 170 بازدید