پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور سراسری رشته¬ ی ریاضی 91

               تهیه وتنظیم   زهره جوادی سؤال­های بخش گرامر: تفاوت نسبت به سال­های گذشته:کاهش تعداد سؤال­ها از 4 سؤال به 3 سؤال توجه­ی سؤال­های گرامر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور سراسری رشته¬ ی ریاضی 91 ) 2 (

               تهیه وتنظیم   حبیب اله سعادت   بودجه‌بندی مباحث سؤال‌ها: به طور کلی آزمون سراسری ریاضی، حاوی 3 سؤال در بخش گرامر، 7 سؤال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید