پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

اصطلاحات زبان انگلیسی ,

Ok, now give!   …………….………….…………خوب بنال ببینم! I’ll teach you!   ……….….………..…….حالا بهت نشون میدم! Quite a party!   …………………….…………عجب مهمانی ای! It was heaven!  …..…….…………….……………….محشر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید