پست های ارسال شده در مهر سال 1392

نمونه سوال درس اول زبان اول نظری

  In the name of God نام و نام خانوادگی  :                          کلاس اول                وقت : 80 دقیقه آزمون درس اول                              دبیرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

لغات و اصطلاحات سیاسی

بخش چهارم   gap فاصله gratitude قدردانی grave sin گناه کبیره General Persecutor دادستان مدعی العموم genocide نسل کشی Global Economy اقتصاد جهانی good office مساعدت government of national reconciliation حکومت آشتی ملی grenade نارنجک Gross human right violation نقض شدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

لغات و اصطلاحات سیاسی

  بخش سوم   economic balance موازنه اقتصادی economic gravity وخامت اوضاع اقتصادی economic viability توجیه اقتصادی effigy آدمک egoism خود محور election defeat شکست انتخاباتی eliminate از بین بردن embezzlement اختلاس Eminant ذاتی Eminent برجسته emptiness پوچی enforce به اجرا گذاشتن enhance زیاد کردن، بالا بردن enjoyed by بهره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

اسامی برخی از حیوانات به انگلیسی

       نام معادل فارسی        نام معادل فارسی eagle عقاب canary قناری dove کبوتر، فاخته، قمری condor کرکس آمریکایی sparrow گنجشک finch سهره hawk شاهین، قوش jay زاغ کبود pigeon کبوتر kingfisher مرغ ماهیخوار crow کلاغ nightingale بلبل falcon باز، قوش، شاهین pelican پلیکان owl جغد quail بلدرچین goose غاز (ماده) robin سینه سرخ hummingbird مرغ مگس خوار starling سار vulture کرکس swallow پرستو، چلچله duck اردک، مرغابی wren چکاوک woodpecker دارکوب quail بلدرچین turkey بوقلمون heron حواصیل، ماهیخوار penguin پنگوئن stork لک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

لغات و اصطلاحات سیاسی بخش دوم

    Cabinet Reshuffle ترمیم کابینه cadet دانشجوی دانشگاه افسری callous پینه capital punishment حکم اعدام carrot and stick policy سیاست زور و چماق catastrophe فاجعه catastrophy فاجعه آمیز categoricly تلویحا centerfuge گریز از مرکز chaos هرج و مرج chief of staff رییس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید

لغات و اصطلاحات سیاسی بخش اول

  10 Article resolution قطعنامه 10 ماده ای abductor آدم ربا abortive attempt تلاش نافرجام abortive coup کودتای نافرجام abrogation لغو abstain امتناع کردن Abuse سوء استفاده کردن accommodate سازش کردن Address خطاب کردن aftermath زمان بعد از... Air Field فرودگاه نظامی Air ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

مشاغل به زبان انگلیسی

  شغل معادل فارسی شغل معادل فارسی actor هنرپیشه مرد actress هنر پیشه زن artist هنرمند captain ناخدا assistant معاون demarche بخشدار banker بانکدار dressmaker خیاط زنانه blacksmith آهنگر rancher گله دار boss رئیس gardener باغدار brigadier سرتیپ muezzin موذن caretaker سرایدار cameleer ساربان clerk کارمند cook آشپز coach مربی dentist دندانپزشک colonel سرهنگ carpenter نجار diver غواص rancher چوپان doctor پزشک house maker خانه دار doorkeeper دربان council شورا fireman آتش نشان writer نویسنده fisherman ماهیگیر waiter گارسون greengrocery سبزی و میوه فروش professor استاد guard نگهبان seller فروشنده guard man مرد پاسدار glassmaker شیشه ساز headmaster مدیر مرد headmistress مدیر زن judge قاضی housewife زن خانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید