پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

لغات و اصطلاحات سیاسی به زبان انگلیسی بخش اول

    10 Article resolution<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> قطعنامه 10 ماده ای abductor آدم ربا abortive attempt تلاش نافرجام abortive coup کودتای نافرجام abrogation لغو abstain امتناع کردن Abuse سوء استفاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 325 بازدید

آپدیت نود32 در تاریخ 1391/1/31... روز پنجشنبه

    Username: TRIAL-64450863 Password: fuptahe6d3Username: TRIAL-64450891 Password: npxk4tcka7Username: TRIAL-64450915 Password: v4utth8kcmUsername: TRIAL-64450920 Password: e78j8fkk5mUsername: TRIAL-64450952 Password: tchrnea8teUsername: TRIAL-64450954 Password: mphtukxhtkUsername: TRIAL-64450983 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

ساختار اصلی سؤال (Basic Question Structure) :

ساختار اصلی سؤال در انگلیسی بسیار ساده است: auxiliary verb + subject + main verb auxiliary verb subject main verb   Do you like Mary? Are they playing football? Will Anthony go to Tokyo? Have you seen ET? یک استثناء: برای فعل be ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

آپدیت روزانه نود 32 چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱

Username : TRIAL-64697497 Password : uddrbmrrs4 Username : TRIAL-64697469 Password : j3vpcd6t8c Username : TRIAL-64697442 Password : ۲۲esjaa8mr Username : TRIAL-64697426 Password : b5r6e35k6d Username : TRIAL-64697416 Password : t674r2csrm Username : TRIAL-64697404 Password : hukturvpcn Username : TRIAL-64697382 Password : e2vua3p72t Username : TRIAL-64697360 Password : ۶e82te72k6 Username : TRIAL-64697349 Password : ۲nu456ecus Username : TRIAL-64697322 Password : fmd6b4jra8 Username : TRIAL-64697249 Password : ctjxt3683f Username : TRIAL-64697157 Password : snr5ja3fj8 Username : TRIAL-64697125 Password : ۲۶h6enrfpr Username : TRIAL-64697096 Password : ms35fd6j63 Username : TRIAL-64697088 Password : x6f6vf53ne
/ 0 نظر / 81 بازدید

آپدیت نود32 در تاریخ 1391/1/29.. روز سه شنبه

Username: TRIAL-63350972 Password: 48hamkt745Username: TRIAL-63472675Password: 2rxv2dcrkpUsername: TRIAL-63978471Password: 4abmr6e83vUsername: TRIAL-63978594Password: 8utd83csa7Username: TRIAL-64318138Password: tnbvu7vrkaUsername: TRIAL-64318150Password: 6xu6recu28Username: TRIAL-64318153Password: k5n4xs328xUsername: TRIAL-64318168Password: cj282d77umUsername: TRIAL-64318176Password: 37j8hb8nb8    
/ 0 نظر / 77 بازدید

آپدیت نود32 در تاریخ 1391/1/28... روز دوشنبه

Username: TRIAL-63350972Password: 48hamkt745Username: TRIAL-63472675Password: 2rxv2dcrkpUsername: TRIAL-63978471Password: 4abmr6e83vUsername: TRIAL-63978594Password: 8utd83csa7Username: TRIAL-64318138Password: tnbvu7vrkaUsername: TRIAL-64318150Password: 6xu6recu28Username: TRIAL-64318153Password: k5n4xs328xUsername: TRIAL-64318168Password: cj282d77um
/ 0 نظر / 71 بازدید

یوزر نیم و پسورد نود 32 شنبه 26 فروردین 1391

Username:TRIAL-64485154 Password:srfx2evjcf Username:TRIAL-64485154 Password:srfx2evjcf Username:TRIAL-64485154 Password:srfx2evjcf Username:TRIAL-64485088 Password:rk64jsnefs Username:TRIAL-64485094 Password:nupxvj3mxa Username:TRIAL-64485098 Password:ajp68ue8vk Username: TRIAL-64318222 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

Choose your answers and rank them in sequence

Appendix Teachers` Questionnaire University degree:   B.Ar          M.Ar               PhDr Maler          Femaler     Age    Teaching Experience       years                                                                          ----------------------------------------------------------------------------- Choose your answers and rank them in sequence   1- What ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

نمونه سوالات آزمون زبان اول نظری از کل کتاب ( خردادی )

بسمه تعالی  سازمان آموزش و پرورش استان        سوالات امتحان زبان انگلیسی (1)       تاریخ آزمون: آموزش و پرورش             نام و نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

مشاغل به زبان انگلیسی

  شغل معادل فارسی شغل معادل فارسی actor هنرپیشه مرد actress هنر پیشه زن artist هنرمند captain ناخدا assistant معاون demarche بخشدار banker بانکدار dressmaker خیاط زنانه blacksmith آهنگر rancher گله دار boss رئیس gardener باغدار brigadier سرتیپ muezzin موذن caretaker سرایدار cameleer ساربان clerk کارمند cook آشپز coach مربی dentist دندانپزشک colonel سرهنگ carpenter نجار diver غواص rancher چوپان doctor پزشک house maker خانه دار doorkeeper دربان council شورا fireman آتش نشان writer نویسنده fisherman ماهیگیر waiter گارسون greengrocery سبزی و میوه فروش professor استاد guard نگهبان seller فروشنده guard man مرد پاسدار glassmaker شیشه ساز headmaster مدیر مرد headmistress مدیر زن judge قاضی housewife زن خانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

حیوانات در زبان انگلیسی

      نام معادل فارسی نام معادل فارسی bull گاو نر fox روباه cow گاو ماده bear خرس calf گوساله polar bear خرس قطبی horse اسب koala bear کوالا mule قاطر panda خرس پاندا pony اسب کوتاه wolf گرگ donkey الاغ tiger ببر sheep گوسفند lion شیر lamb بره leopard پلنگ goat بز hyena کفتار kid بزغاله elephant فیل pig خوک، گراز zebra گورخر sow ماده خوک بالغ giraffe زرافه piglet بچه خوک buffalo بوفالو cat گربه camel شتر dog سگ raccoon راکون mouse موش skunk راسو bat خفاش beaver سگ آبی squirrel سنجاب boar گراز نر chipmunk سنجاب راه راه possum صاریغ rabbit خرگوش kangaroo کانگورو moose گوزن شمالی porcupine جوجه تیغی buck گوزن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

نام پرندگان به زبان انگلیسی

  نام معادل فارسی نام معادل فارسی eagle عقاب canary قناری dove کبوتر، فاخته، قمری condor کرکس آمریکایی sparrow گنجشک finch سهره hawk شاهین، قوش jay زاغ کبود pigeon کبوتر kingfisher مرغ ماهیخوار crow کلاغ nightingale بلبل falcon باز، قوش، شاهین pelican پلیکان owl جغد quail بلدرچین goose غاز (ماده) robin سینه سرخ hummingbird مرغ مگس خوار starling سار vulture کرکس swallow پرستو، چلچله duck اردک، مرغابی wren چکاوک woodpecker دارکوب quail بلدرچین turkey بوقلمون heron حواصیل، ماهیخوار penguin پنگوئن stork لک لک ostrich شترمرغ flamingo فلامینگو swan قو crane ماهیخوار parrot طوطی chick جوجه peacock طاووس rooster خروس quail بلدرچین hen مرغ mynah مرغ مینا    
/ 0 نظر / 68 بازدید