پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

کریستوفر مورلی

  There is only one success to be able to spend your life in your own way                             Christopher Morley                                                                              کامیابی تنها در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید

طرح درس دوم زبان یک پیش دانشگاهی بخش اول

  Pre-university  Lesson Plan 3                                                        Lesson 2                         Time: 90min.  Kimiya Pre-university                                                                                         Number of students: 12                                                                                                            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید

طرح درس دوم زبان پیش دانشگاهی یک

  Pre-university  Lesson Plan 4                                                         Lesson 2                    Time:  90min.                         Kimiya Pre-university                                                                     Number of students: 12                                                                                                                                 female Material: Whiteboard, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

طرح درس ششم زبان اول نظری بخش دوم

   Lesson 6 -  English Book One                                                          BY:Mohammad  Heidari Chegeni  (KhorramAbad )                                                          SESSION: Two / Time :90 min        Subject: Reading ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

طرح درس ششم زبان اول نظری

  Lesson 6 -  English Book One                                                                BY:Mohammad  Heidari Chegeni (KhorramAbad )                                                                                             SESSION: Three / Time :90 min                                                                   Subject: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

آزمون معنی از کل کتاب سوم

  نام و نام خانوادگی :                           دبیرستان دکتر معین اردبیل کلاس سوم :                                   وقت ازمون :  30 دقیقه         1. If I ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

قواعد درس یک زبان اول نظری

به نام خداوند جان وخرد                                                                                                          افعال کمکی   نکات مهم : 1 – کاربرد فعل کمکی can   و شکل گذشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

نمونه سوال ترم دوم زبان اول نظری

بنام خدا اداره آموزش و پرورش شهرستان          نام و نام خانوادگی:                                                           رشته :                              تاریخ امتحان:                     وقت:  75 دقیقه                             نام آموزشگاه:                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

لغات مهم و کاربردی

    معنی لغات معنی لغات حمایت‌ کردن Support صحرا desert  سنگ معدنی mineral rock زمین‌شناس‌ geologist پرت‌ کردن‌ distract اجزاء component دائمی constantly چرخه recycle ویران‌ کردن‌ destroy وابسته‌ بودن‌ Depend on زینت‌ کردن‌، decorate طبیعت‌ Nature جاذبه gravity نتیجه Result نمایشی‌ dramatic دفن‌ کردن Bury مایع‌ liquid هل‌ دادن‌ push انفجاری volcanic فوران‌ eruption ترسناک tremendous احاطه‌ environment
/ 0 نظر / 67 بازدید