پست های ارسال شده در دی سال 1390

لغات مهم و کاربردی

    معنی لغات معنی لغات توفان 12.storm نوار ساحلی 1.coast line دفاع‌ 13.defence طبیعت  ویرانگر 2.destrucive nature اندازه‌ 14.measure جنوب شرقی 3.southeastern زود، 15.early سیل‌، 4.flood زور 16.force قطر دایره‌، 5.diameter خسارت 17.damage شکل‌ 6.form مهم 18.significant اقیانوس نواحی‌ گرمسیری‌ 7.tropic ocean یشگویی‌ 19.prediction ناحیه‌ 8.area علت ، سبب 20.cause فشار هوا 9.air pressure کشتن‌، 21.kill دایره‌ای‌ 10.circular     حرکت همزمان 11.motion  
/ 0 نظر / 77 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات بیش از حد 1.massively ویرانگر 2.destructive علت ، سبب 3.cause تنومند 4.huge تکه‌، قطعه‌ 5.piece پوسته 6.crust ‌ صفحات تکتونیک 7. tectonic سریدن 8.slide فشار دادن‌ 9.push ساختار تازه‌ 10.new structure علم Science 11. پیش گویی کردن 12.predict کوچک کردن 13.minimize تلفات و ضایعات 14.casualties
/ 0 نظر / 85 بازدید

دامنه لغات

  معنی لغات معنی لغات افراشتن‌ 13.erect پیروز 1.Victor انزوا 14.isolation جمهورى 2.republic اعلان‌ کردن‌ 15.declare اشغال‌ کردن‌ 3.occupy تعهد،تسلیم 16.commitment جمهوری‌ 4.republic هسته‌ای‌، اتمی‌ 17.nuclear war  ناحیه باختری‌ 5.western zone اقامت‌ کردن‌ 18.remain  پایتخت پیشین‌ 6.former capital کشش‌ 19.tension تقسیم‌شده‌ 7.divided سیاست 20.policy خاور مشرق‌ 8.east مهاجرت‌ 21.immigration غرب‌ 9.west بخاک‌ سپارنده‌ 22.burier تعیین‌ محل‌ کردن‌ 10.locate ضربه‌ زدن 23.strike شوروی‌ 11.soviet     حکومت 12.government
/ 0 نظر / 64 بازدید

دامنه لغات

        معنی لغات معنی لغات ترور کردن 16.assassinate اشکار کردن‌ 1.reveal مراسم‌ دفن‌ 17.funeral روحانی 2.spiritual سوگواری‌   18.mourning سیاسى 3.political ژست‌، 19 Gesture. رهبر 4.leader هندو 20.Hindu مستقل 5.independent     نمادی‌ ‌ 6.symbolic     بدون خشونت 7.unviolence     تنیدن‌ 8.spin     راه‌پیمایی‌ کردن‌ 9.march     ناحیه‌، حوزه 10.district     نمایش‌ 11.demonstration     حبس‌، زندان 12.jail     بی‌ عدالتی‌ 13.injustice     اعتراض کردن 14.protest     native or resident of Hindustan or India 15.Hindoo  
/ 0 نظر / 87 بازدید

دامنه لغات

        معنی لغات معنی لغات مخصوص 22.particular رئیس‌ جمهور 1.President ‌گزارش‌ دادن‌ 23.report نماینده‌، 2.representative همایش ،کنگره 24.congress متهم‌ کردن‌، 3.accuse پتانسیل‌، 25.potentially به دادگاه‌ جلب‌ کردن‌ 4.impeach گناه‌، تقصیر 26.offense قبلى 5.previous وکیل مجلس 27.member of house داد، عدالت 6.justice نماینده‌ 28.representative قائده اختلاط 7.alligation قانون 29.law تحقیق‌ کردن‌، 8.investigate غیردوستانه 30.frosty شهادت 9.testimony مصون 31.immune لباس‌ 10.  suit دروغ‌ گفتن‌ 32.lie متهم‌ کردن‌ 11.impeach معقولانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 64 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات مستعمره 1.colony برگشتن‌ 2.return شرکت‌ کننده‌ 3.participating تشریفات‌، جشن‌، مراسم‌ 4.ceremony فرماندار، حاکم‌، حکمران‌، فرمانده‌ 5.governor رئیس‌ جمهور 6.president جشن‌، برگزاری‌ جشن‌، تجلیل‌   7.celebration نشان‌، علامت‌ 8.mark
/ 0 نظر / 66 بازدید