پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

خطاهای زبانی فراگیران

خطاهای زبانی فراگیران نگرشها و اهمیت نگارش: احمدرضا پیرزاد کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و دبیر زبان انگلیسی منطقه سیلاخور استان لرستان کدپرسنلی:  38008115 تلفن تماس:  09163997843 پست الکترونیک:  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات ذره‌ particles منبع ، سرچشمه origin مسافت‌ distance ثانیه‌ second فراگرفتن‌،جذب‌ شدن‌ absorb موازی parallel ستون-اسکله pier نقطه مرکزی-مهم‌ focal point علت ، سبب cause جسم‌ منعکس‌ کننده-‌بازتابنده reflector پشتیبانی‌ support انعکاس‌ reflector ایینه‌ mirror معنی لغات حرکت -سفر کردن‌- travel موج‌ wave تندی‌، سرعت‌ speed وارد شدن‌، رسیدن‌ arrive شکست fraction تلکسوپ‌ telescope تکان دادنى movable شیشه‌ glass بزرگ‌ کردن‌ magnify تصویر     images کانون focus ثبت record تکه‌، قطعه‌ piece معنی لغات ماشین مسابقه race car گستردن spread جرقه‌ spark پیستون piston هل‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

دامنه لغات

                  معنی لغات ایالت‌ states مایع‌ liquid شکل‌، صورت shape نیرو        force بى شکل shapeless پیرامون‌ around آب‌ وهوا climate نقطه‌ ذوب‌ یا گداز melting point دردسترس‌ available معلوم‌ obvious اتشفشان‌ volcano مواد مذاب‌ اتشفشانی‌ lava مسئولیت‌ charge ترفیع elation نظریه‌ theory حقوق طبیعى natural law بهمن – سقوط ناگهانی avalanche معنی لغات عالم‌ وجود، گیتی‌ Universe جامد solid پلاسما plasma افزودن‌ add جدا separate گرمای بیشتر superheated الکترون‌ electron ‌تغییر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

نمونه سوال از کل کتاب اول نظری

بسمه تعالی  سازمان آموزش و پرورش استان  اردبیل        سوالات امتحان زبان انگلیسی (1)       تاریخ آزمون: آموزش و پرورش نام و نام خانوادگی                          ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

نمونه سوال اول نظری

In the name of God Name:………………………….                                                                English ( 1 ) High School:                       Time: 100m   ردیف   نمره 1 Spelling :Fill in the blanks with the missing ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

نمونه سئوال از 5 درس زبان سوم نظری

    In The Name Of God نام و نام خانوادگی :                               دبیرستان  دکتر معین  یک   کلاس سوم :                                             وقت آزمون : 80 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید