پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد     فارسی وانگلیسی به عنوان دوزبان هندواروپایی واژگان زیادی اززبان نیاهندواروپایی به ارث برده‌اند. بسیاری از این واژگان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات درجه -‌ گرما temperature زنده‌ ماندن‌ survive مکانیزه کردن mechanize پوست‌ skin پوشاندن‌، cover دررفتن‌-گریختن escape تبخیر شدن evaporate سیستم موثر impressive system بال‌ وپرزدن‌ flap مغز brain مخلوق‌، جانور creatures منجمد شدن‌، freezing گرم نگاه‌ داشتن keep warm متراکم‌ densely رطوبت ناپذیر-ضد اب water proof خوشبختانه fortunately جذب‌ کردن‌ absorb معنی لغات یقین ،معین certain قابل توجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات عالم‌ وجود، گیتی‌ Universe جامد solid پلاسما plasma افزودن‌ add جدا separate گرمای بیشتر superheated الکترون‌ electron ‌تغییر دادن‌ turn into حجم volume اقیانوس‌ ocean فوران‌کردن‌ erupt شکل‌ثابت Fix shape دورتر farther معنی لغات حرارت ونور heat and light کوره‌ furnace انرژى هسته اى nuclear energy نزدیک‌ close گاز هلیوم‌ helium تصادم‌ کردن‌ collide فیوز fuse فرآیند ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

) 2 ( Some sentences that are used in conversations

                                                                                                         -My mother is big-boned .مادرم  استخوانش پهنه -My mother has brown eyes                                      .مادرم چشماش خرمائیه -My mother has bushy eyebrows. مادرم ابروهاش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید

دامنه لغات

            معنی لغات فرآیند ، پروسه 16.process معدن کارى 17.mining مهم 18.significant انفجار 19.blast تصادف کردن 20.crush یک مشت پر- تنى چند، 21.handful جواهرات 22.gems حفره 23.hole فوران‌         Eruption     24. قوس و قزح 25.rainbow کریستال 26.crystal بیرون کشیدن 27.extract ریز 28.tiny معنی لغات ایالت‌ states مایع‌ liquid شکل‌، صورت shape نیرو        force بى شکل shapeless پیرامون‌ around آب‌ وهوا climate نقطه‌ ذوب‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

خطاهای زبانی فراگیران

  خطاهای زبانی فراگیران نگرشها و اهمیت نگارش: احمدرضا پیرزاد کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و دبیر زبان انگلیسی منطقه سیلاخور استان لرستان کدپرسنلی:  38008115 تلفن تماس:  09163997843 پست الکترونیک:  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 138 بازدید

نمونه سئوال سال سوم نظری ( میان ترم )

                                                                                                                                    Family Name: ………….                         English (3) midterm exam                                     Time: 90 minutes Class:..............                                                       دبیرستان Number:……… I) Spelling:         4   املاء: حروف افتاده کلمات زیر را پیدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

نمونه سوال ترم اول سال سوم نظری

                                         "بسمه تعالی"                     نمونه سوال ترم اول                           نام و نام خانوادگی:            زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان A) Spelling : Fill ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

250 Most Common Words in English

Here's a list of 250 most common words in English. See how many you know:     Rank Word Rank Word 1 the 126 name 2 of 127 very 3 to 128 through 4 and 129 just 5 a 130 form 6 in 131 sentence 7 is 132 great 8 it 133 think 9 you 134 say 10 that 135 help 11 he 136 low 12 was 137 line 13 for 138 differ 14 on 139 turn 15 are 140 cause 16 with 141 much 17 as 142 mean 18 I 143 before 19 his 144 move 20 they 145 right 21 be 146 boy 22 at 147 old 23 one 148 too 24 have 149 same 25 this 150 tell 26 from 151 does 27 or 152 set 28 had 153 three 29 by 154 want 30 hot 155 air 31 word 156 well 32 but 157 also 33 what 158 play 34 some 159 small 35 we 160 end 36 can 161 put 37 out 162 home 38 other 163 read 39 were
/ 0 نظر / 112 بازدید

سئوالات مرحله ی اول المپیاد زبان انگلیسی دبیرستان

                                                      بسم الله الرحمن الرحیم   سئوالات مرحله ی اول المپیاد زبان انگلیسی دبیرستان   زمان آزمون 100 دقیقه   توجه : جواب های صحیح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 478 بازدید

دامنه لغات

  معنی لغات حیوان خزنده 1.reptile مکمل 2.complement شامل شدن 3.include لاک پشت 4.turtle تمساح 5.crocodile مار 6.snake پوست 7.skin خون 8.bloodness برتری 9.advantage اهسته رو 10.fabian محدود 11.limited مرطوب 12.moist استتار کردن 13.camouflage شکم 14.belly گرفتن زمین 15.catch the ground                                                                                                                                                    معنی لغات لاک پشت 16.tortoise پوسته 17.shell تحرک 18.mobility مهره‌ 19. vertebrate متنوع 20.variety بیمانند 21.unique دم 22.tail بیابان‌، دشت‌ 23.desert شاخ 24.horn مسکن‌ طبیعی‌ 25.habitat انواع-گونهها 26.species پستانداران 27.mammals ،تنظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

Some sentences that are used in conversations ( 3 )

                                                                                                   feel awful. .حالم بده I feel like hell. .حالم خیلی بده I feel sick. حالم بهم می خوره. / تهوع دارم. I feel queasy. تهوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

نمونه سوال سال سوم نظری کل کتاب

    Name: ……………                                       In the name of God                                            Date: 26/ 10/ 1387 Family Name: ………….                         English (3) midterm exam                                     Time: 90 minutes Class:..............                              دبیرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

نمونه سئوال از 5 درس زبان سوم نظری

  In The Name Of God نام و نام خانوادگی :                               دبیرستان  دکتر معین  یک   کلاس سوم :                                             وقت آزمون : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

نمونه سوال زبان سوم نظری

                                                                                    "بسمه تعالی" "     آموزش و پرورش شهرستان  نام و نام خانوادگی:                                      زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان                               تاریخ امتحان :       نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

نمونه سئوال زبان سال سوم نظری درس اول و دوم

     نام و نام خانوادگی :                                   درس اول و دوم سال سوم کلاس سوم :                    دبیرستان                           وقت : 80 دقیقه بهترین گزینه را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات قدرتمند 1.powerful تحمل‌ کردن‌ 2.enduring علامت‌ 3.symbol بدنه‌ 4.trunks تقسیم‌کردن 5.divide شاخه 6.branches برخاستن‌ 7.rise گشادن‌ 8.evolve قطر 9.diameter چیره‌ شدن 10.dominate ماموریت-وظیفه مختلف 11.different function شاید 12.probably تهیه‌ دیدن‌ 13.provide روغن‌ مالی کردن 14.unction موجود زنده 15.organism فتوسنتز 16.photosynthesis معنی لغات منبع ا نرزی 17.source of energy بوم سازگان 18.ecosystem تر وتازه 19.fresh اکسیژن 20.oxygen غول‌ پیکر 21.giant کنده 22.log برگها 23.leaves جمع‌ آوری‌ کردن 24.collect نقل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

نمونه سوال زبان دوم نظری

بنام خدا نام دانش آموز:....................                           سوالات درس : زبان انگلیسی 2خرداد 88              نام کلاس :.........      نمره اصلاح  :............         نام خانوادگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

نمونه سوال زبان دوم نظری

  نام:                                                    وزارت آموزش و پرورش              تاریخ امتحان :     نام خانوادگی:                     سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

قواعد درس یک زبان اول نظری

ه نام خداوند جان وخرد   قواعد درس یک زبان اول نظری                                                                                                                  افعال کمکی   نکات مهم : 1 – کاربرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 211 بازدید