پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

آزمون زبان : 3 درس اول

  بسمه تعالی نام و نام خانوادگی :                           دبیرستان دکتر معین اردبیل                          کلاس سوم : آزمون زبان : 3                                                                                                        درس اول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 70 بازدید

تحلیل محتوای سوالات اختصاصی گروه آزمایشی زبان انگلیسی ) 1

تحلیل محتوای سوالات اختصاصی گروه آزمایشی زبان انگلیسی آزمون سراسری ورودی دانشگاههای کشور   سید آیت اله رزمجو استادیار آموزش زبان انگلیسی بخش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 274 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات محاصره‌ کردن‌ 21.surround ویرانی 22destruction تکان‌ سخت‌ 23.bump بی‌ مهره‌ 24.invertebrate مجذوب‌ کردن‌، 25.fascinating رها کردن‌ 26.shoot away تصور،دیدن 27.vision دست‌ زدن‌ به 28.touch مکیدن‌ 29.suck کمینگاه‌ 30.den رفتار 31.behaviour کشیدن‌، 32.stretch فشار 33.pressure پیچیده‌ 34.complex برق‌ وصل‌ کردن‌ 35.plug کوزه‌ 36.jar هوش 37.intelligence خرچنگ‌ 38.crab  بحثغیرمعمول 39.unusual debate معنی لغات نهنگ بزرگ 1.giant whale موشهای  کوچک 2.small mice میمون انسان نما 3.ape جانور 4.creature تغذیه کردن 5.feed تولید کردن‌، 6.produce پرستاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات زمین 1.land پستاندار 2.mammal نرم- ملابم 3.softly نوک پنجه 4.tip toe جذب کردن 5.absorb استخوان مجاور 6.surrounding bone گوش بالایی 7.upper ear امتداد دادن 8.stretch خرطوم 9.trunk ماهیچه ها 10.muscles وفق دادن 11.adapt ستون 12.pillar تکامل 13.evolution خوک 14.pigs اجداد 15.ancester زبر 16.stubby انعطاف پذیر 17.flexible منطقه باتلاقی 18.marshy region زایش – نسل 19.generation افزایش دادن 20.increase معنی لغات محیط  زیست 21.environment آرواره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید

Enriching Thoughts

Enriching Thoughts افکار نیرو بخش The most destructive habit .................Worry مخرب ترین عادت ............. .نگرانی                                                                                                                                                                                                                                    The greatest joy ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید

) 2 ( Some sentences that are used in conversations

                                                                                                        -My mother is big-boned .مادرم  استخوانش پهنه -My mother has brown eyes                                      .مادرم چشماش خرمائیه -My mother has bushy eyebrows. مادرم ابروهاش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

نمونه سوالات زبان انگلیسی ( 1 )- دوره پیش دانشگاهی

In the name of God                                                            نمونه سوالات  زبان انگلیسی ( 1 )- دوره پیش دانشگاهی   **************************************************************************  I.Vocabulary:    A. Fill in the  blanks ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 409 بازدید

نمونه سذوال از زبان پیش دانشگاهی

بسمه تعالی" نام و نام خانوادگی :                                           وزارت آموزش وپرورش                                 مرکز پیش دانشگاهی : نام پدر:                                           مدیریت آموزش و پرورش شهرستان           ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید

نمونه سئوال دوم نظری

In the name of God Name:………………………….                                             English ( 2 ) High School : Heidari Moosavi - Hashtrood                        Time:100m                        Spelling: Fill in the ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

نمونه سئوال زبان دوم نظری

In the name of God Name:………………………….                                             English ( 2 ) High School : Heidari Moosavi - Hashtrood                        Time:100m                        Spelling: Fill in the ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

Language Learners’

LanguageLearners’ ApproachesandSignificance MohammadRezaAsghari December 2008   Abstract OurstudentsgraduatefromPre-universitycenterswithsixyearsofEnglish studiesbehindthem,yetmanyofthemhavedifficultyinconstructingbasic Englishsentences.Theygraduatewitherrorsinmanyareasof grammar, vocabularyandpronunciation.Ourdailyexperiencesinourclassesrevealthat studentsveryoften producesomanypredictableerrorsofdifferentkinds.If errorsarepredictable,thenspecificcausescanbediscoveredandformulated. Thisarticlereviewsabriefliteratureofstudiesdoneregardinglearners’ errors,sourcesoferror,anderrorcorrectioninlanguageteaching.Thenthe articlemostly focusesonthe importanceofIranianstudents’errorswithsome informationregardingthedifferentprobabletypesoflearnererrors.   Introduction Youlearntoswimby firstjumpingintowaterandflailingarmsandlegs untilyoudiscoverthatthereisacombinationof  movements–astructured pattern-thatsucceedsinkeepingyouafloatandpropellingyouthr
/ 0 نظر / 155 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات نزدیکتر 17.closer سوراخ بینی 18.nostril بی ضرر 19.harmless سیگنال الکتریکی 20.electrical signal آزاد کردن-شل 21.loose جایگزینی 22.replacement تشخیص دادن 23.distinguish شهرت 24.reputaion غضروف 25.cartilage اسکلت 26.structure زخم 27.injury کاهش  دادن 28.reduce کشاندن 29.drag موثر 30.efficient طراحی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

موافقت با جمله‌های خبری یا اجتناب از تکرار جمله‌ها

                1-Reza likes to eat bananas and so……… his brothers. 1) do                             2) does                         3) like               4) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات ناپدید شدن 1.disappear رشد کردن 2. grow شامل شدن 3.include نگه داشتن 4.sustain گونه ها - انواع 5.species تهیه کردن 6.provide علم پزشکی 7.medicine سوخت - غذا 8.fuel زغال چوب 9.charcoal خاک 10.soil حالت-خمیر کردن 11.temper آب و هوا 12.climate گرانبها 13.valuable دورتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

اSome sentences that are used in conversations ( 3

                                                                                                         feel awful. .حالم بده I feel like hell. .حالم خیلی بده I feel sick. حالم بهم می خوره. / تهوع دارم. I ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

دامنه لغات

معنی لغات فوران کردن 1.erupt احاطه کردن 2.surround خاکستر 3.ash مذاب 4.lava مقدار 5.quantity تغییر شکل دادن 6.transforming چشم انداز 7.landscape تک - منفرد 8.single ترکیدن 9.blast ریختن 10.Spill برش 11.profile ایجاد کردن 12.creat حاصلخیز کردن 13.fertilize     معنی لغات در خطر 1.in danger حفره 2.ditch مرداب 3.swamp باتلاق 4.marsh سد - خاکریز 5.dike دست آورد-پى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید