پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

دامنه لغات

  Glossary       Unit one                 Hidden in the box                                                 wisdom:    n. knowledge; insight                                  فرزانگى ،خرد،حکمت   highly:  adv. in a supreme ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

۴موضوع: ارشد علوم انسانی، منابع مطالعاتی ارشد علوم پایه، منابع کنکور کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

نمونه سوال سوم نظری

"بسمه تعالی" "     آموزش و پرورش شهرستان  نام و نام خانوادگی:                                      زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان                               تاریخ امتحان :       نام پدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید

نمونه سوال سوم نظری

    "بسمه تعالی" "     آموزش و پرورش شهرستان  نام و نام خانوادگی:                                      زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان                               تاریخ امتحان :       نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید