اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

 

خانه آموزش زبان انگلیسی لغت دانی زبان انگلیسی اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

Englisch

فارسی

   

Hello /

Hi

سلام / درود

   

 

Good morning 

صبح بخیر

   

 

Good afternoon 

بعد از ظهر بخیر

 

 

 

Good evening 

عصر بخیر / شب بخیر

   

 

What’s your name?

اسم شما چیست؟

   

 

My name is …

اسم من …. است.

   

 

I am …

من …. هستم.

   

 

 My friends call me …

دوستانم به من …. می گویند.

   

 

You can call me …

تو می توانی …. صدایم کنی.

   

 

Haven’t we met?  (before)

آیا من قبلا همدیگر را دیده ایم؟

   

 

Yes, I think we have.

بله فکر کنم دیده ایم. (در جواب سوال بالا)

   

 

No, I don’t think we have.

نه، فکر نکنم. (در جواب سوال بالا)

   

 

I don’t think we’ve met (before).

فکر نمی کنم قبلا همدیگر را دیده باشیم.

   

 

This is …

این … است. (برای معرفی کردن افراد)

   

 

Nice to meet you.

از دیدنت خوشحالم. (صمیمی)

   

 

Pleased to meet you.

از دیدن شما خرسندم.

   

 

How do you do?

حال شما چطور است؟ / خوشبختم (رسمی)

   

 

Nice to see you.

از دیدنت خوشحال شدم.

   

 

Nice to see you again.

از دیدن دوباره ات خوشحالم.

   

 

Good bye

خدانگه دار / بدرود

   

Bye  /

See you 

خداحافظ (صمیمی)

   

 

See you later 

تا بعد

   

 

See you soon 

بعدا می بینمت

   

 

See you tomorrow 

تا فردا

   

 

See you next week 

تا هفته بعد

   

 

Good night 

شب بخیر

   

 

How are you?

حال شما چطور است؟

   

 

How are you today? 

امروز حال شما چطور است؟

   

Fine, thank you /

thanks .

خوبم، ممنون

   

 

Not too bad

بد نیستم.

   

 

Very well 

خیلی خوبم.

   

I’m okay  /

all right 

می گذره.

   

 

Not too well, actually.

راستش، خیلی خوب نیستم.

   

 

What’s wrong with you?

مشکلت چیه؟

   

 

What’s the matter with you? 

موضوع چیه؟

   

 

Are you all right? 

حالت خوبه؟

   

 

I’m tired  

خسته ام.

   

 

I’m exhausted  

خیلی خسته ام.

   

 

I’ve got a cold.

سرما خوردم.

100 اسم پرکاربرد انگلیسی  

فارسی

   

 

time

زمان / وقت

   

 

year

سال

   

 

people

مردم

   

 

way

راه / روش

   

 

day

روز

   

 

man

مرد

   

 

thing

چیز

   

 

woman

زن

   

 

life

زندگی

   

 

child

بچه

   

 

world

جهان

   

 

school

مدرسه

   

 

state

کشور / ایالت / دولت

   

 

family

خانواده

   

 

student

دانش آموز / دانشجو

   

 

group

گروه

   

 

country

کشور / سرزمین / ییلاق

   

 

problem

مشکل

   

 

hand

دست

   

 

place

محل / مکان

   

 

case

مورد / پرونده / محفظه

   

 

week

هفته

   

 

company

شرکت

   

 

system

سیستم

   

 

program

برنامه

   

 

question

سوال

   

 

work

کار

   

 

government

دولت

   

 

number

عدد

   

 

night

شب

   

 

point

نقطه / نکته / منظور

   

 

home

خانه

   

 

water

آب

   

 

room

اتاق

   

 

mother

مادر

   

 

area

ناحیه / منطقه

   

 

money

پول

   

 

story

داستان

   

 

fact

واقعیت

   

 

month

ماه

   

 

lot

قطعه / قرعه

   

 

right

درست

   

 

study

مطالعه / بررسی / تحصیل

   

 

book

کتاب

   

 

eye

چشم

   

 

job

شغل

   

 

word

کلمه

   

 

business

تجارت / کسب و کار

   

 

issue

موضوع / نسخه

   

 

side

سمت / طرف

   

 

kind

نوع / گونه

   

 

head

سر / راس

   

 

house

خانه

   

 

service

خدمت / وظیفه

   

 

friend

دوست

   

 

father

پدر

   

 

power

قدرت / برق

   

 

hour

ساعت

   

 

game

بازی

   

 

line

خط / صف

   

 

end

پایان

   

 

member

عضو

   

 

law

قانون

   

 

car

خودرو / ماشین

   

 

city

شهر

   

 

community

اجتماع / انجمن

   

 

name

نام

   

 

president

رئیس جمهور / رئیس

   

 

team

تیم

   

 

minute

دقیقه

   

 

idea

ایده

   

 

kid

بچه

   

 

body

بدن / تن

   

 

information

اطلاعات

   

 

back

پشت / کمر

   

 

parent

والد

   

 

face

صورت

   

 

others

دیگران

   

 

level

سطح

   

 

office

دفتر

   

 

/ 0 نظر / 120 بازدید