لغات مهم و کاربردی

 

 معنی

لغات

معنی

لغات

توفان

12.storm

نوار ساحلی

1.coast line

دفاع‌

13.defence

طبیعت  ویرانگر

2.destrucive nature

اندازه‌

14.measure

جنوب شرقی

3.southeastern

زود،

15.early

سیل‌،

4.flood

زور

16.force

قطر دایره‌،

5.diameter

خسارت

17.damage

شکل‌

6.form

مهم

18.significant

اقیانوس نواحی‌ گرمسیری‌

7.tropic ocean

یشگویی‌

19.prediction

ناحیه‌

8.area

علت ، سبب

20.cause

فشار هوا

9.air pressure

کشتن‌،

21.kill

دایره‌ای‌

10.circular

 

 

حرکت همزمان

11.motion

 

/ 0 نظر / 3 بازدید