انواع سگ ها

کلوپ بین المللی کنل سگ ها را به 6 دسته تقسیم بندی کرده است که عبارتند از :

1 - « سگ های شکاری » که بوی شکار را در فضا حس می کنند و به تعقیبش می پردازند .

2 - « سگ های تازی » که شکار را به وسیله بوئیدن زمین پیدا و تعقیب می کنند .

3 - « سگ های زمین کاو » ( تریر ) که برای پیدا کردن شکار ، زمین را حفر می کنند و آن را در زیر زمین به چنگ می آورند .

4 - « سگ های کارگر » که به عنوان « چوپان » یا « نگهبان » مورد استفاده انسان ها قرار می گیرند .

5 - « سگ های بازی » ( یا تفریحی ) که برای سرگرم کردن بشر یا همدم شدن با انسان تربیت می شوند .

6 - « سگ های غیر شکاری » که برای هدف های دیگر غیر از آنهایی که در بالا ذکر شد ، مورد استفاده قرار می گیرند .

از این گذشته سگ ها نام های گوناگونی دارند از این نام ها به مناسبت خاصی برایشان انتخاب شده است .

-     سگ تازی خون شناس ( یا تازی بویی ) که یک نوع سگ شکاری است و بابو کردن خونی که از شکار بر روی زمین چکیده است ، رد او را پیدا می کند .

 

-     « بولداگ » که روزگاری همراه با گاوهای نر در مزرعه کار می کرد . در زبان انگلیسی به « گاو نر » بول می گویند . به همین جهت است که نام سگی که همدم او بوده است بول داگ شده است .

 

« پونیتر » ( سگ بزرگ اسپانیایی نژاد ) این سگ از مسافت دور به وجود شکار پی می برد و سپس با اشاره های خودش صاحب خود را از وجود شکار آگاه می سازد .

« پونیتر » به معنای « اشاره کننده » می باشد .

« ستر » نام سگی است که بر فراز جایی که شکار در آنجا پنهان شده است می نشیند و به این وسیله صاحب خودش را راهنمایی می کند .

 

« زمین کاو » سگی است که شکار را در زیر زمین به چنگ می آورد و از این رو نامش « زمین کاو » ( یا به اصطلاح انگلیسی « تریر » شده است .

 

سگ سن برنارد : ( یا سگ راهنمای کوهستان آلپ ) این نژاد در قسمتی از کوه های آلپ ( که صومعه « سن برنارد » در آنجا قرار دارد ) تربیت می شوند کار این سگ نجات کسانی است که در کوهستان آلپ راه خود را گم می کننند و یا دچار برف و کولاک و بهمن می شوند .

 

« ماستف » یک نوع سگ پاسبان است که گوش ها و لب های آویزان دارد این نام از یک واژه ایتالیایی گرفته شده است که معنایش « سگ پاسبان » می باشد .

 

« اسپانیول » ( سگ پشمالوی آویخته گوش ) این نیز یک نوع سگ شکاری است و همان طوری که از اسمش پیداست اسپانیایی می باشد .

 

« پودل » ( سگ پشمالوی تیز هوش ) که این نام از یک واژه آلمانی گرفته شده و اشاره به این است که پودل ( آب بازی را خیلی دوست دارد . )

/ 0 نظر / 98 بازدید