100 اسم پرکاربرد انگلیسی

   

فارسی

   

 

time

زمان / وقت

   

 

year

سال

   

 

people

مردم

   

 

way

راه / روش

   

 

day

روز

   

 

man

مرد

   

 

thing

چیز

   

 

woman

زن

   

 

life

زندگی

   

 

child

بچه

   

 

world

جهان

   

 

school

مدرسه

   

 

state

کشور / ایالت / دولت

   

 

family

خانواده

   

 

student

دانش آموز / دانشجو

   

 

group

گروه

   

 

country

کشور / سرزمین / ییلاق

   

 

problem

مشکل

   

 

hand

دست

   

 

place

محل / مکان

   

 

case

مورد / پرونده / محفظه

   

 

week

هفته

   

 

company

شرکت

   

 

system

سیستم

   

 

program

برنامه

   

 

question

سوال

   

 

work

کار

   

 

government

دولت

   

 

number

عدد

   

 

night

شب

   

 

point

نقطه / نکته / منظور

   

 

home

خانه

   

 

water

آب

   

 

room

اتاق

   

 

mother

مادر

   

 

area

ناحیه / منطقه

   

 

money

پول

   

 

story

داستان

   

 

fact

واقعیت

   

 

month

ماه

   

 

lot

قطعه / قرعه

   

 

right

درست

   

 

study

مطالعه / بررسی / تحصیل

   

 

book

کتاب

   

 

eye

چشم

   

 

job

شغل

   

 

word

کلمه

   

 

business

تجارت / کسب و کار

   

 

issue

موضوع / نسخه

   

 

side

سمت / طرف

   

 

kind

نوع / گونه

   

 

head

سر / راس

   

 

house

خانه

   

 

service

خدمت / وظیفه

   

 

friend

دوست

   

 

father

پدر

   

 

power

قدرت / برق

   

 

hour

ساعت

   

 

game

بازی

   

 

line

خط / صف

   

 

end

پایان

   

 

member

عضو

   

 

law

قانون

   

 

car

خودرو / ماشین

   

 

city

شهر

   

 

community

اجتماع / انجمن

   

 

name

نام

   

 

president

رئیس جمهور / رئیس

   

 

team

تیم

   

 

minute

دقیقه

   

 

idea

ایده

   

 

kid

بچه

   

 

body

بدن / تن

   

 

information

اطلاعات

   

 

back

پشت / کمر

   

 

parent

والد

   

 

face

صورت

   

 

others

دیگران

   

 

level

سطح

   

 

office

دفتر

   

 

door

در

   

 

health

تندرستی / سلامتی

   

 

person

شخص

   

 

art

هنر

   

 

war

جنگ

   

 

history

تاریخ

   

 

party

مهمانی / حزب سیاسی

   

 

result

نتیجه

   

 

change

تغییر دادن

   

 

morning

صبح

   

 

reason

دلیل

   

 

research

تحقیق

   

 

girl

دختر

   

 

moment

لحظه

   

 

air

هوا

   

 

teacher

معلم / مدرس

   

 

force

زور / نیرو

   

 

education

تحصیل

لینک های مفید

http://b-amooz.com/

 

/ 0 نظر / 174 بازدید