انگلیسی در سفر: رستوراندر بخش آخر از انگلیسی در سفر به دو نوع رستوران فست فود و معمولی می پردازیم.

رستوران فست فود

بعضی از جملاتی را که به طور معمول در یک رستوران فست فود شنیده می شوند را در قالب یک مکالمه مرور می کنیم:

Welcome to MacDonald’s. May I take your order?

به رستوران مک دونالد خوش آمدید. می توانم سقارش غذای شما را بگیرم؟

I’ll take a hamburger.

من یک همبرگر سفارش می دهم.

Will that be all?

آیا فقط همین را سفارش می دهید؟

Yes.

بله.

Will that be for here or to go?

آیا همبرگر را همین جا می خورید یا می برید؟

For here.

همین جا می خورم.

The total comes to $6.18.

مجموع صورت حساب شما 6 دلار و 18 سنت می شود.

رستوران معمولی

در یک رستوران معمولی معمولا اولین سوالی که از شما پرسیده می شود این است که آیا چیزی می خواهید بنوشید. برخی از سوالاتی که در این خصوص از شما پرسیده می شود عبارتند از:

Can I get you a drink?

می توانم برای شما یک نوشیدنی بیاورم؟

Would you like to order a drink?

آیا می خواهید یک نوشیدنی سفارش بدهید؟

What would you like to drink?

چه چیزی میل دارید بنوشید؟

بعد از اینکه نوشیدنی آورده می شود آنها سفارش غذای شما را می گیرند که ممکن است برای گرفتن سفارش شما از سوالات زیر استفاده کنند:

May I take your order?

What would you like to order?

Are you ready to order?

وقتی که بخواهید سفارش دهید می توانید از جمله زیر استفاده کنید:

I’ll take a spaghetti and a salad.

من یک اسپاگتی و سالات سفارش می دهم.

در رستوران های معمولی، از افراد انتظار می رود انعام بدهند. مقدار انعام معمولا 15 درصد صورت حساب می باشد

/ 0 نظر / 70 بازدید