سقوط آموزش و پرورش = سقوط یک ملت

یکی از استادان دانشگاه در آفریقای جنوبی اینگونه می گفت : برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست ؛ کافیست سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد. مریض به دست پزشکی که تقلب میکند خواهد مرد . خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهد شد . منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد . انسانیت به دست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد . عدالت به دست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود . 


/ 0 نظر / 26 بازدید