مکالمات انگلیسی در مورد فیلم و سینما: جملات کاربردی


در این پست تعدادی از سوالات کاربردی و رایجی که در مکالمات روزمره انگلیسی در مورد فیلم و سینما پرسیده می شود را قرار داده ایم:

1. What is your favorite movie?

فیلم مورد علاقه ات چیه؟

2. What kind of movies do you like?

چه نوع (ژانر) فیلم هایی را دوست داری؟

3. Are there any movies that you dislike? If so, Why?

آیا فیلمی هست که دوست نداشته باشی؟ اگر آره، چرا؟

4. What movie genres do you know?

چه نوع فیلم هایی را می شناسی؟

5. Do you often watch movies at home?

آیا اغلب در خانه فیلم تماشا می کنی؟

6. How often do you go to the cinema?

هر چند وقت یکبار به سینما می روی؟

7. Do you often rent videos?

آیا اغلب فیلم کرایه می کنی؟

8. Do you watch movies on your computer?

آیا از طریق کامپیوترت فیلم تماشا می کنی؟

9. Do you find downloading movies from the Internet a theft?

آیا دانلود فیلم از اینترنت را دزدی تلقی می کنی؟

10. Do you prefer horror or action movies?

آیا فیلم های ترسناک رو ترجیح می دهی یا اکشن؟

11. If a movie is based on a book, do you prefer to read the book or see the movie first?

اگر یک فیلم براساس یک کتاب باشد، دوست داری اول کتاب را بخوانی یا فیلم را تماشا کنی؟

12. What are the most important factors in evaluating movies?

مهم ترین عوامل در ارزیابی فیلم ها چیست؟

13. How important is the director of a movie?

کارگردان یک فیلم چقدر مهم است؟

14. How important is the cast in a movie?

گروه بازیگری در یک فیلم چقدر مهم است؟

15. How important are the special effects in a movie?

جلوه های ویژه در یک فیلم چقدر مهم است؟

16. Do you like funny movies?

آیا فیلم های خنده دار را دوست داری؟

17. Do you like romantic movies?

آیا فیلم های عاشقانه را دوست داری؟

18. Has any movie ever made you cry?

آیا تاکنون هیچ فیلمی باعث شده که گریه کنی؟

19. Who is your favorite movie actor?

بازیگر مرد مورد علاقه ات کیه؟

20. Who is your favorite movie actress?

بازیگر زن مورد علاقه ات کیه؟

21. Who is your favorite movie director?

کارگردان مورد علاقه ات کیه؟

22. Would you like to be an actor/actress?

آیا دوست داری یک بازیگر باشی؟

23. What kind of character would you like to play?

دوست داری نقش چه نوع شخصیتی را بازی کنی؟

24. What was the last movie you saw? Did you like it?

آخرین فیلمی که دیدی چه فیلمی بود؟ آیا آن را دوست داشتی؟

25. Have you ever been in a film festival ?

آیا تا حالا در یک جشنواره فیلم بوده ای؟

26. Are there any film festivals in your country?

آیا هیچ جشنواره فیلمی در کشورت هست؟

27. Has any film artist from your country got an Oscar?

آیا هیچ هنرمندی از کشورت جایزه اسکار برده است؟

28. What kinds of movies have a negative impact on children?

چه نوع فیلم هایی اثرات منفی بر کودکان دارند؟

29. Is it acceptable to show violence in movies in your country?

آیا در کشورت نشان دادن خشونت در فیلم ها قابل قبول است؟

30. Do you think there is too much violence in movies?

آیا فکر می کنی خشونت در فیلم ها بیش از حد است؟

/ 0 نظر / 100 بازدید