سری چهارم مطالب جالب و مفید

سازمان ملل متحد چیست ؟

 

پس از جنگ جهانی دوم یک نهاد بین اللملی به نام « سازمان ملل متحد » برای حفظ صلح جهانی تاسیس شد . این سازمان در حال حاضر 184 عضو دارد .

 

در 26 ژوئن 1945 میلادی منشور ملل متحد در کنفرانسی در سان فرانسیسکو با 111 ماده به امضای 51 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا ، انگلستان ، اتحاد جماهیر شوری سابق ، چین ، فرانسه ، هند ، آفریقا جنوبی ، مصر ، ترکیه ، کانادا و یونان رسید و سازمان ملل متحد تاسیس شد . این سازمان در 24 اکتبر 1945 میلادی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد .

 

اصول سازمان ملل متحد که به منشور ملل متحد معروف است ، دارای چهار هدف عمده است که عبارتند از :

1) حفظ صلح با حل و فصل اختلافات یا با اتخاذ تدابیری برای جلو گیری از تهاجم

2) توسعه دوستی میان ملت ها بر اساس احترام متقابل به حقوق مردم و حق حاکمیت ملی آنها در انتخاب حکومتشان .

3) توسعه همکاری بین اللملی در حل و فصل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و انسانی .

4) فعالیت به عنوان مرکزی برای کمک به ملل جهان برای اتحاد و تحقق اهداف سازمان .

 

سازمان ملل متحد به شش بخش عمده تقسیم می شود که عبارتند از :

مجمع عمومی ، شورای امنیت ، شورای اقتصادی و اجتماعی ، شورای مستعمرات ، دیوان دادگستری بین اللملی و دفتر دبیر کل سازمان ملل .

 

مجمع عمومی ، نهاد اصلی سازمان ملل متحد است که که در پایان هر سال یک گردهمایی دارد . تمامی اعضای سازمان ملل در جلسات مجمع عمومی شرکت می کنند و هر کدام دارای یک رای اند .

 

تعیین بودجه و عضویت یک کشور جدید ، در مجمع عمومی مطرح می شود . برای اینکه موضوعی در این نهاد به تصویب برسد ، باید حداقل دو سوم نمایندگان حاضر باشند و رای مثبت بدهند . انتخاب قضات دیوان دادگستری بین اللملی و دبیر کل نیز بر عهده مجمع عمومی است .

 

شورای امنیت مسئول حفظ صلح جهانی است . این 15 عضو دارد که هر یک دارای یک نماینده و یک حق رای اند . از میان این اعضا ، پنج عضو ، دایمی و ده عضو موقت اند .

 

چین – فرانسه – انگلستان – روسیه و آمریکا اعضای دایمی شورای امنیت اند .و حق رای خاصی دارند که به آن « حق وتو » می گویند .

این بدان معنی است که هر یک از این کشورها می توانند با دادن یک رای منفی لایحه یا تصمیم شورای امنیت را رد کنند . در زمان رای گیری باید حداقل نه عضو شورا از جمله پنج عضو دایمی به آن رای مثبت دهند تا موضوع به تصویب برسد . ده عضو موقت شورای امنیت برای مدت دو سال انتخاب می شوند . انتخاب این کشورها به عهده مجمع عمومی است و برای تصویب عضویت آنها باید حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی به آن رای مثبت دهند

 

 

شورای اقتصادی و اجتماعی 27 عضو دارد ، وظیفه این شورا ترفیع رفاه مردم و حفظ حقوق اولیه آنهاست . این شورا برای کمک به فقرا ، بیماران و بی سوادان فعالیت می کند .

 

شورای اقتصادی و اجتماعی به مسایل مثل حقوق بشر ، حقوق زنان ، جمعیت ، تجارت ، اعتیاد و غیره می پردازد .

 

شورای مستعمرات بر اداره مستعمرات نظارت دارد و به آنها در کسب استقلال یاری می کند .

دیوان دادگستری بین اللملی مسئول حل اختلافات بین کشورهاست . این دیوان 15 قاضی از کشورهای مختلف دارد که به مدت نه سال انجام وظیفه می کنند . محل اصلی دیوان دادگستری ، شهر لاهه در هلند است .

 

دفتر دبیر کل سازمان ملل ، مسئول اداره و انجام دستورات سازمان ملل است . این دفتر حدود 16 هزار کارمند دارد . دبیر کل سازمان ملل ، ریئس این دفتر است و توسط مجمع عمومی و به پیشنهاد شورای امنیت برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شود .

 

دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیویورک واقع است . سازمان ملل پرچمی مخصوص به خود دارد . شش زبان انگلیسی – اسپانیایی – فرانسه – روسی – عربی – و چینی به عنوان زبانهای رسمی این سازمان برگزیده شده اند .

 

اعضای سازمان می توانند توسط گوشی به ترجمه سخنرانیها گوش کنند . سازمان ملل دارای تعداد زیادی سازمان وابسته است . برخی از آنها عبارتند از :

سازمان خواربار جهانی    F A O  

سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی ملل متحد . ( یونسکو )

سازمان بهداشت جهانی       W H O

سازمان بین اللملی کشتیرانی      I M O

سازمان بین اللملی کار        I L O

سازمان جهانی پول -  بانک جهانی – سازمان مالی بین اللملی – اتحادیه جهانی پست – آژانس بین اللملی انرژی اتمی – سازمان ستاره شناسی جهانی – اتحادیه بین اللملی ارتباطات و صندوق کودکان سازمان ملل متحد

 ( یونیسف )   .

/ 0 نظر / 69 بازدید