100 صفت پرکاربرد انگلیسی

   

 

other

دیگر / دیگری

   

 

new

جدید / نو

   

 

good

خوب

   

 

high

بالا / زیاد

   

 

old

پیر / مسن / قدیمی

   

 

great

عالی / بزرگ

   

 

big

بزرگ

   

 

American

آمریکایی

   

 

small

کوچک

   

 

large

بزرگ / حجیم

   

 

national

ملی

   

 

young

جوان / کم سن

   

 

different

متفاوت

   

 

black

سیاه

   

 

long

بلند / طولانی

   

 

little

کوچک / ریز

   

 

important

مهم

   

 

political

سیاسی

   

 

bad

بد / خراب

   

 

white

سفید

   

 

real

واقعی

   

 

best

بهترین

   

 

right

درست / راست

   

 

social

اجتماعی

   

 

only

تنها

   

 

public

عمومی

   

 

sure

مطمئن

   

 

low

کم / پایین

   

 

early

زود

   

 

able

توانا

   

 

human

انسان

   

 

local

محلی

   

 

late

دیر

   

 

hard

سخت / سفت / مشکل

   

 

major

عمده / اصلی

   

 

better

بهتر

   

 

economic

اقتصادی / ارزان قیمت

   

 

strong

قوی / مستحکم / تند (برای مزه ها)

   

 

possible

ممکن / قابل انجام

   

 

whole

همه / تمام

   

 

free

آزاد / رایگان

   

 

military

نظامی

   

 

true

درست / حقیقی

   

 

federal

فدرال

   

 

international

بین المللی

   

 

full

کامل / تمام / پر

   

 

special

خاص / ویژه

   

 

easy

راحت

   

 

clear

تمیز / پاک / واضح

   

 

recent

اخیر

   

 

certain

معین / قطعی

   

 

personal

شخصی

   

 

open

باز / علنی

   

 

red

سرخ / قرمز

   

 

difficult

سخت / مشکل

   

 

available

در دسترس / موجود

   

 

likely

محتمل

   

 

short

کوتاه /  مختصر

   

 

single

تنها / مجرد

   

 

medical

پزشکی / دارویی

   

 

current

رایج / متداول / جاری

   

 

wrong

اشتباه / غلط

   

 

private

خصوصی / محرمانه

   

 

past

قبلی / سابق

   

 

foreign

خارجی / بیگانه

   

 

fine

خوب / لطیف

   

 

common

مشترک / رایج / عمومی

   

 

poor

فقیر / بیچاره

   

 

natural

طبیعی

   

 

significant

مهم / قابل توجه

   

 

similar

مشابه

   

 

hot

داغ / پرحرارت / جذاب

   

 

dead

مرده / بی روح

   

 

central

مرکزی

   

 

happy

شاد

   

 

serious

جدی / وخیم

   

 

ready

آماده

   

 

simple

ساده

   

 

left

چپ

   

 

physical

فیزیکی / جسمانی

   

 

general

عمومی / همگانی

   

 

environmental

محیطی / مربوط به محیط زیست

   

 

financial

مالی

   

 

blue

آبی / افسرده

   

 

democratic

دموکراتیک

   

 

dark

تیره / تاریک

   

 

various

مختلف / گوناگون

   

 

entire

تمام / سراسر

   

 

close

نزدیک / خودمانی

   

 

legal

قانونی / مشروع / حقوقی

   

 

religious

مذهبی / دینی

   

 

cold

سرد

   

 

final

نهایی

   

 

main

اصلی

   

 

green

سبز

   

 

nice

خوب / دلپذیر

   

 

huge

عظیم / کلان

   

 

popular

محبوب

   

 

traditional

سنتی

   

 

cultural

فرهنگی

لینک های مفید

/ 0 نظر / 168 بازدید