اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه


تعدادی از لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه (airport) که بسیار کاربردی و رایج هستند برای این پست گردآوری شده اند. به همراه این کلمات معنی و همچنین مثال هایی برای آنها نوشته شده است.

 


 

airline

خط هوایی

I prefer American airlines

من خطوط هوایی آمریکایی رو ترجیح می دهم


 

arrival

ورود (ورود هواپیما به فرودگاه)

We apologize for the delay in the arrival of the plane

ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم


board

سوار (هواپیما) شدن

The passengers are waiting to board

مسافران منتظرند که سوار (هواپیما) شوند


boarding time

موقع ورود (به هواپیما)

Boarding time will begin in about 10 minutes

زمان ورود (به هواپیما) حدود 10 دقیقه دیگر شروع می شود.


book

رزرو کردن

I’d like to book a return ticket for my trip to London

من می خواهم یه بلیط رفت و برگشت برای سفرم به لندن رزرو کنم


business class

(بلیط) درجه یک

I’m flying business class next week

هفته آینده با درجه یک می روم


check in

check in اینجا فعل است و موقعی است که شما قسمت مربوطه فرودگاه (check-in) را (قبل از اینکه هواپیما پرواز کند) از ورود خود باخبر می کنید. و آنها وسایل شما (مثل چمدان) را تحویل می گیرند و به شما مجوز ورود به هواپیما را می دهند.

Please check in two hours before departure

لطفا دو ساعت قبل از حرکت (پرواز) اینجا باشید


 

Conveyor belt/carousel/baggage claim

این همان غلتک بار فرودگاه است که وسایل مسافران بعد از فرو آمدن یک هواپیما از آن بیرون می آیند.

All passengers arriving from Paris can pick up their luggage from carousel 2

مسافرانی که از پاریس وارد می شوند می توانند وسایل خود را از غلتک بار 2 بردارند


customs

عوارض گمرکی

هنگام به زمین نشستن پرواز شما در فرودگاه مقصد (و قبل از اینکه به شما اجازه ورود به کشور مقصد داده شود) از شما پرسیده می شود که آیا چیزی دارید که مشمول مالیات شود. سوال مربوطه که از شما پرسیده می شود این است:

Do you have anything to declare?

مثلا اگر شما یک لب تاپ داشته باشید، این مشمول مالیات نمی شود ولی اگر 3 تا لب تاپ داشته باشید این مشمول مالیات می شود.


delay

تاخیر داشتن، تاخیر

My flight was delayed an hour

پروازم یک ساعت تاخیر داشت


departure

حرکت (وقتی که پرواز شما فرودگاه مبدا را ترک میکند)

In the current week, many departures have been from Madrid

در هفته فعلی خیلی از پروازهای خروجی از مادرید بوده است


economy class

(بلیط) درجه دو

I’m going to book an economy class ticket to New York

قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم


first class

(بلیط) ممتاز (از لحاظ امکاناتی که به مسافران داده می شود این نوع بلیط از دو نوع دیگر بهتر است)

Next time I want to fly first class

دفعه بعدی می خواهم با ممتاز بروم


Flight attendant

مهماندار هواپیما


gate

(در) ورودی به باند

Flight 728 to Rome will leave from gate A27

پرواز 728 به رم از ورودی A27 پرواز خواهد کرد


identification, ID

اوراق شناسایی

I’d like to book a flight to Tokyo for next Saturday

Certainly, can I see your ID please?

من می خواهم یک بلیط به توکیو برای شنبه آینده رزرو کنم

البته، می توانم اوراق شناسایی شما را ببینم؟


long-haul flight

پرواز طولانی

It is a long-haul flight from Iran to Japan

پرواز ایران به ژاپن طولانی است


on time

به موقع

Your flight will depart on time

پرواز شما به موقع حرکت خواهد کرد


one-way ticket

بلیط رفت، بلیط یکسره ( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)

I’d like to book a one-way ticket to Russia

می خواهم یک بلیط رفت به روسیه رزرو کنم


Pilot

خلبان


stopover, layover

توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف میکند)

The flight 674 to Australia will have a 30-minute layover in Dubai

پرواز 674 به استرالیا 30 دقیقه توقف در دبی خواهد داشت


Visa

ویزا

Citizens of many countries need visa to enter the US

/ 0 نظر / 83 بازدید