احوالپرسی و ملاقات در انگلیسی


در این بخش قصدداریم به آموزش زبان انگلیسی مکالمه در حوزه احوالپرسی و ملاقات (greetings & meeting)بپردازیم.

انواع مکالمه زبان انگلیسی در حوزه احوالپرسی انگلیسی که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت:

صبح بخیر/عصر بخیر good morning/good afternoon

 عصر بخیر/ شب بخیر good evening/good night

حالتان چطور است؟ ?How are you

 خیلی خوب است، متشکرم Very well,Thank you

 خدانگهدار Goodbye

 از دعوت شما متشکرم Thank for invitatio

 فردا میبنمتان See you tomorrow

 از آشنایی شما خوشوقتم Glad to know you


/ 0 نظر / 90 بازدید