. استفاده از wish جهت آرزو کردن برای دیگران .

ساختار کلی این کاربرد به شکل زیر است:

subject (فاعل) + wish + direct object (مفعول مستقیم) + indirect object (مفعول غیر مستقیم)

به چند مثال توجه کنید:

I wish you success in your new job

در شغل جدیدت برات آرزوی موفقیت می کنم

مفعول مستقیم = success

مفعول غیر مستقیم = you

We wish her all the best

ما برای او آرزوی بهترین ها رو می کنیم

مفعول مستقیم = all the best

مفعول غیر مستقیم = her


بکار بردن wish برای اظهار پشیمانی

در این کاربرد ما از wish برای اظهار پشیمانی از اینکه چیزها مطابق میل ما نیستند استفاده می کنیم. موقعیت هایی که از wish برای آنها استفاده می کنیم غیر واقعی و غیر ممکن هستند. به تحقق پیوستن چیزی در این کاربرد که متعلق به زمان حال یا آینده می شود تقریبا محال است.

1. بیان آرزو در زمان حال

I wish that I didn’t need to work today.

ای کاش امروز مجبور نبودم کار کنم (ولی مجبورم کار کنم).

I wish that I could speak Chinese.

ای کاش می توانستم چینی صحبت کنم (ولی نمی توانم).

I wish that I were taller.

ای کاش بلند تر بودم.

2. بیان آرزو در زمان آینده

به طور کلی موقعی که از would استفاده می کنیم می خواهیم بگوییم اگر کسی کاری را انجام ندهد یا اینکه اگر کسی کاری را انجام دهد ناراحت می شویم.

I wish you would stop smoking.

ای کاش دیگر سیگار نکشی (ولی او سیگار می کشد).

I wish that the neighbors would be quiet.

ای کاش همسایه ها ساکت بشند (ولی ساکت نمی شوند).

I wish that I could go to the party tonight.

ای کاش بتونم امشب به میهمانی بروم (ولی خیلی سرم شلوغه و نمی توانم).

I wish my friend were coming here.

ای کاش دوستم بیاید اینجا (ولی نمی آید).

نکته: در استفاده از would در موقعیت های غیر رسمی می توانیم wish را به صورت استمراری بکار ببریم:

I’m wishing the neighbors would be quiet.

3. بیان آرزو در زمان گذشته

در این کاربرد یک فرد اظهار پشیمانی می کند که یا ناشی از این است که چیزی اتفاق نیفتاده است و یا اینکه چیزی اتفاق افتاده است.

I wish that I had gone to Esfehan.

ای کاش رفته بودم به اصفهان (ولی نرفتم).

I wish that I hadn’t eaten too much food.

 ای کاش زیاد غذا نخورده بودم.

I wish that I had studied more.

ای کاش بیشتر درس خونده بودم (ولی نخوندم).

دو نکته:

  • در موقعیت های غیر رسمی that (که بعد از wish می آید) حذف می شود:

I wish I knew his name.

  • همانند جملات شرطی نوع دوم هنگامی که باید از یک فعل to be بعد از wish استفاده کنیم در هر صورتی (حتی اگر ضمیر ما مفرد باشد) باید از were استفاده کنیم، ولی در موقعیت های غیررسمی از was برای ضمایر مفرد (I, he و she) استفاده می شود.

I wish I were a little thinner.

ای کاش یکم لاغر تر بودم.

یک اشتباه رایج: خیلی از زبان آموزان از wish برای چیزی که دوست دارند در آینده اتفاق بیفتد استفاده می کنند، ولی همانطور که مشاهده کردید از wish برای چیزهایی استفاده می کنیم که اتفاق افتادن آنها تقریبا محال است، برای این منطور از کلمه hope استفاده می کنیم. فرق hope با wish این است که hope این معنی را بیان می کند که احتمال اتفاق افتادن چیزی بسیار بیشتر از wish است.

I hope the weather is fine tomorrow.

امیدوارم فردا هوا خوب باشه

/ 0 نظر / 83 بازدید