آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

عوامل افت تحصیلی درپایه اول دبیرستان دردرس زبان انگلیسی از
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
 

 

 دیدگاههای مختلف وارائه راهکارها وطرحهای اجرایی

 

 

-                     عوامل اصلی وموثر: عوامل فردی، خانواده، مدرسه وجامعه هستند.

-                     درسالهای اخیر رشد کمی آموزش رسمی صورت گرفته ولی به رشد کیفی تعلیم وتربیت توجه کافی نشده که این عامل باعث پدید آمدن:

·                     دانش آموزان بی احساس وبی انگیز

·                     فارغ التحصیلان بی علم

·                     معلمان بی خلاقیت شده است.

 

عوامل دیگری چون: عدم تطبیق اهداف آموزشی با محتوا

روشهای آموزشی، مقررات مدرسه، تجهیزات آموزشی

کیفیت وتراکم فضای آموزشی، نحوه رفتار معلمان، مربیان، خانواده و ... می باشد.

افت تحصیلی مشکل اساسی نظامهای آموزشی است اما این افت درپایه اول دبیرستان نمود بیشتری دارد..

 

دیدگاه یک معلم

عواملی که باعث می شوند این افت درپایه اول متوسطه نشان داده شود می تواند:

·                     ورود دانش آموز به مرحله جدید زندگی

·                     محیط فیزیکی مدارس

·                     برنامه هدایت تحصیلی در دبیرستان

·                     سختگیری معلمان(دیدگاه مدیر)

·                     سستی وکاهلی دانش آموزان

·                     عدم وجود رقابت بین دانش آموزان

·                     عدم وجود رقابت بین دانش آموزان

·                     حجم سنگین کتب درسی (دیدگاه دانش آموز)

ارفاق زیاد به دانش آموزان درپایه های اولیه وافت درسالهای بعد به طور خاص اگربخواهیم رابطه ی آموزشی درس زبان انگلیسی در راهنمایی ودبیرستان را مقایسه کنیم می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1-                  عوامل فردی، اجتماعی

2-                  عوامل آموزشی: مشکل اصلی درکتاب درسی پایه اول وبقیه پایه ها وحتی راهنمایی می باشد.

·           عدم ارتباط وانسجام معنادار میان آموزش زبان درراهنمایی ودبیرستان ووجود اهداف متفاوت : درراهنمایی هدف مکالمه است ولی در دبیرستان هدف خواندن ودرک مطلب.

·                     مطالب آموزشی ومحتوا در دو مقطع کاملا گسسته هستند و پیوستگی ندارند. تفاوت فاحش بین سطح کتاب راهنمایی ودبیرستان وجود دارد.

·                     عدم توجه به مهارتهای چهارگانه آموزش زبان که در آموزش هر زبانی اصل وپایه محسوب می شوند.

·                     تا چه اندازه به مهارتهای گوش دادن توجه شده ؟

·                     آیا نور مناسب بوده ؟

·                     آیا از CD جذاب با کیفت استفاده شده ؟

نوشتن: آیا دانش آموزان درپایان دبیرستان قادر به نوشتن یک صفحه انشای انگلیسی هستند؟

صحبت کردن: آقا قادرند 5 دقیقه به انگلیسی صحبت کنند؟

خواندن: آیا یک متن را به خوبی درک می کنند وبه سوالات آن پاسخ دهند؟

کدام مهارت ها درمدارس مورد تاکید واقع می شوند؟

·                     آیا همه ی مدارس مجهز به سیستم وامکانات سمعی بصر هستند ویا بعضی مدارس نوسازبرای آزمایشگاه زبان جایی را اختصاص داده اند؟

·                     تا چه اندازه ظاهر ومحتوی کتاب برای دانش آموزان جذاب می باشد؟

·                     تا چه اندازه شیوه های نوین آموزش دراین کتاب رعایت شده وقابل اجرا است؟

·                     امکالن تک ماده ی زیاد در درس زبان درراهنمایی وبالتبع دردبیرستان ودرنتیجه کاهش بنیه علمی دانش آموزان

·                     کمبود وقت وساعت کافی با توجه به حجم سنگین کتاب پایه اول وضرورت مرور مطالب پایه ومهم از کتاب راهنمایی.

 

3) عوامل انسانی

·                     توقع نادرست مدیران درامر نمره دهی ودرصد قبولی والزامی بودن سطح بالای قبولی دانش آموزان هم در راهنمایی وهم دردبیرستان.

·                     عدم تسلط دبیران به مهارتهای چهارگانه وروشهای تدریس

·                     تاچه اندازه دبیران دانش خود را به روز می کنند؟

·                     تا چه حد از روشهای نوین استفاده می کنند؟

·                     تا چه اندازه همه ی دبیران خود را موطف می دانند که درجلسات گروههای آموزشی شرکت کنند؟

·                     تاچه حد به نقد تدریس خود پرداخته اند؟

·                     تاچه اندازه حق فراگیران را ادا کرده ایم وبه نمره ای که می دهیم اعتقاد داریم؟ تاچه حد نمرات واقعی است؟

·                     تفاوت سطح علمی ودانش زبانی دانش آموزان دریک کلاس

 

راهکارها وطرح های اجرایی:

سیستم آموزشی:

·           تغییر محتوای کتب درسی زبان انگلیسی وانسجام مطالب از راهنمایی تاپایان متوسطه (با توجه به اینکه چندین سال است که همکاران این رشته تقاضای تغییر کتاب را دارند وبا توجه به مشکلات ایجاد شده در تدریس وارزشیابی این کتاب آیا ارزش ندارد که مسئولین مربوطه و کارشناسان اقدامی جهت صرف هزینه وتالیف کتابی جدید منطبق با اهداف آموزشی وفراخور نیاز وعلایق دانش آموزان کنند؟)

·                     تامین معیشت دبیران

·                     برگزاری وتخصیص دوره های ضمن خدمت برای ارتقای سطح علمی ودانش عمومی دبیران بویژه کلاسهای تقویت مکالمه وشنیدن

·                     تخصیص ساعت اضافه زبان انگلیسی به برنامه درسی دانش آموزان درمقطع راهنمایی خصوصا اول راهنمایی وپایه اول متوسطه .

·                     نوشتن کتاب « راهنمای معلم» برای کتب درسی جهت تدریس بهتر

·           پیش بینی واقدام بر تهیه اتاق سمعی بصری درمدارس وهمکاری بیشتر مدیران در استفاده بهینه از امکانات سمعی بصری والزام همه دبیران زبان به استفاده از تکنولوژی آموزشی بطور مداوم.

·           اهیمت دادن بیشتر مسئولین وکارشناسان مربوطه به امر آموزش زبان درکشور واختصاص اعتبار و بودجه کافی جهت تغییر سیستم آموزش زبان وکتب درسی

·                     بخش فیلم ها وکارتونهای انگلیسی متناسب کودکان ونوجوانان به زبان انگلیسی از تلویزیون

·                     کاهش تعداد دانش آموزان ونرم کلاس ها

·                     آزاد گذاشتن دانش آموزان درانتخاب زبان خارجه: انگلیسی آلمانی وفرانسوی و...

·                     شروع آموزش زبان از ابتدایی با ایجاد شرایط مناسب وامکانات ونیروی انسانی مجرب

·                     دعوت از توریست ها درجهت ایجاد انگیزه

 

عوامل انسانی :

·                     ایجاد انگیزه دردانش آموزان به هر طریق ممکن :

- استفاه از CD های آموزشی جذاب ومناسب (CD های ارسالی از وزارات بعضا کارآیی ندارند ویانصب نمی شوند )

- استفاده از نوار کاست

- استفاده از کتابهای کمک درسی متنوع مانند تاجیک وکتابهای داستانی

- ارائه کردن بعضی از دروس فنی و... به زبان انگلیسی

- استفاده از سایتهای اینترنتی متنوع آموزش زبان متناسب با سطح زبانی دانش آموزان

- اختصاص هزینه ای از طرف مدیربرای تهیه فرهنگ لغت انگلیسی ،CD ونوار و یا کتب کمک درسی ویا گرفتن این هزینه جداگانه از همه ی دانش آموزان درابتدای سال تحصیلی .

- تشکیل کلاسهای مخصوص زبان انگلیسی درخود مدارس بصورت فوق برنامه وترجیحا اجباری .(تشکیل کلاسهای تابستانی زبان انگلیسی بصورت اجباری والزام همه دانش آموزان به گذراندن دوره) این کلاسها می تواند با کمک آموزشگاههای سطح شهر با اخذ قرارداد انجام گیرد.

- تدریس بهینه ی دستور زبان فارسی توسط دبیران فارسی. اگر دستور زبان فارسی بخوبی یاد داده شود دستور زبان انگلیسی نیز بهتر یادگرفته خواهد شد.

- شرکت دادن دانش آموزان درامر تدریس که بعضا منجر به راهکارها وروشهای خلاق خواهد شد.

- استفاده از یادگیری مشارکتی درکلاس با گروهبندی کردن دانش آموزان ودادن تکالیف گروهی.

- استفاده از فعالیتهای خارج از کتاب نظیر اجرای نمایشنامه، شعر ، داستان، جدول، مسابقه، بازی با کلمات، خاطره نویسی به زبان انگلیی و اختصاص بخشی از نمره به این فعالیتها .

- مقایسه بین زبان فارسی وانگلیسی به هنگام تدریس گرامر.