آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

) 2 ( Some sentences that are used in conversations
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩
 

 

                                                                                                      

-My mother is big-boned

.مادرم  استخوانش پهنه

-My mother has brown eyes                                     

.مادرم چشماش خرمائیه

-My mother has bushy eyebrows.

مادرم ابروهاش پرپشته.

–My mother is light-skinned.

مادرم سفید پوسته.

-My mother is olive-skinned.

مادرم سبزه است.

-My mother wears her hair in a bun.

مادرم موهاش رو پشت سرش جمع می کنه.

- My mother sweeps her hair back.

مادرم موهاش رو به پشت شونه می کنه.

- My mother wears her hair in braids.

مادرم موهاش رو گیس می کنه.

-My mother wears her hair in pony tail.

مادرم موهاش رو دم اسبی می کنه.

-My mother has nice bangs/fringe.

مادرم چتر خوشکل می زاره.

–My mother dyes her hair.

.مادرم موهاش رو رنگ می کنه

–My mother perms her hair.

مادرم موهاش رو فر می زنه.

–-My mother parts her hair on the left.

مادرم فرق موهاش رو چپ باز می کنه.

-My mother has a flat nose.

.مادرم دماغش پهنه

–My mother has a turned-up nose.

.مادرم دماغش سربالاست

–My mother has full lips.

.مادرم لباش پهنه

–My mother has pointed chin.

مادرم چانه اش باریکه.

–My mother has a double chin.

مادرم غبغب داره.

–My mother has a dimple chin.

مادرم چال داره.

-My mother has freckles on her face.

مادرم صورتش کک و مک داره.

–My mother has a mole on her right cheek.

مادرم خالی سمت راست صورتش داره.

-My mother is spectacled.

.مادرم عینکیه