abbasibe.persianblog.ir Website ValueWebsite Value Calculator
abbasibe.persianblog.ir Website Value
Website Value Calculator جایگاه قرارگیری قید در جمله - آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات . آپدیت روزانه Nod 32

جایگاه قرارگیری قید در جمله
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱٦
 


زمانی که قید یک فعل را تغییر میدهد به طور معمول 3 جایگاه محتمل برای قید در جمله وجود دارد:

1. در جلو- قبل از فاعل- Now I will read a book
2. وسط. بین فاعل و فعل- I often read books
3. انتها- بعد از فعل یا مفعول- I read books carefully

زمانی که قید یک صفت یا قید دیگری را تغییر میدهد، معمولا در جلو ی کلمه ای که آنرا تغییر میدهد قرار میگیرد. مانند:


جایگاه قرار گیری قید معمولا به نوع آن قید (حالت، مکان، زمان، کمی) بستگی دارد. جدول زیر راهنمای خوبی برای جایگاه قرار گیری قید بر اساس نوع آن میباشد.قیدها

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورتمعرف (modifier) نامیده می‌شوند.