آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

انواع خواندن
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٧
 

   انواع خواندن
4(خواندن اجمالی:
منظور از این روش دست یافتن به نکته ها و مطالب مهم کتاب یا نوشته در
زمان کوتاه و با سرعت زیاد است تا بتوان یک آشنایی کلی نسبت به نوشته
به دست آورد.َ
2( سریع خوانی:
هدف آشنایی کلی با مطالب آن است نه درک عمیق آن.
۵( عبارت خوانی:
هدف افزایش سرعت مطا لعه و آمادگی برای به کار بردن روش و سریع
خوانی است یعنی به جای آن که چشم بر روی تک تک کلمه ها توقف نماید
عبارت ها و جمله ها را مورد توجه قرار می دهد.
روش عبارت خوانی دارای دو سطح است: سطح مکانیکی و سطح ادراکی
.
سطح مکانیکی مربوط به عادت دادن چشم برای حرکت سریع از طریق
توجه نمودن به گروه کلمه ها در عوض توقف چشم بر روی یک کلمه است
هر چه خواننده بر سطح مکانیکی بیش تر تسلط داشته یابد در سطح ادراکی
نیز میزان فراگیری مطالب توسط وی بیش تر می شود.
4( دقیق خوانی:
هدف درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آن ها به طرزی منظم و
منطقی در حافظه است بطوری که یاد آوری و باز شناسی آن ها برای
استفاده های بعدی امکان پذیر باشد.
5( خواندن تجسمی:
هدف برخورداری از تمرکز حواس بیش تر و درک عمیق تر است.
این روش موجب می شود که حس کنجکاوی فرد از طریق مطرح کردن
سوال تحریک شود او در جریان مطالعه فعال نماید و در نهایت نیز تمرکز
حواس را در پی داشته باشد.
6( خواندن انتقادی:
منظور قضاوت در مورد درستی ، اعتبار یا ارزش مطالب خواندنی بر
اساس مدرک ها یا معیارهای صحیح است.
خواندن انتقادی ، با یک ذهن فعال و پرسنده ، برای قضاوت کردن درست
اهمیت فراوان دارد.
خواندن انتقادی مستلزم خواندن سطرها ، بین سطرها و خواندن ماورای
سطرهاست.
7( خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری:
هدف درک زیبایی ها ، افزایش آگاهی و لذت بردن از آثار هنری و ادبی
است. در این روش خواننده به دنبال مطالب دقیق و صریح نیست ، بلکه در
پی کلمه ها، اندیشه ها و تصورهایی است که از طریق تداعی معانی عمیق ،
مطالب را به ذهن می آورد و متبادر می سازد.
9( روان خوانی:
بدین معنی است که شخص قادر باشد یک متن را صحیح و دقیق ، سریع و
با بلاغت معنا بخواند. از آن جهت که روان خوانی با درک و فهم متن رابطه
ای نزدیک و تنگاتنگ دارد بسیار مهم تلقی می شود