آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

تحلیل درس زبان‌انگلیسی سراسری ریاضی 91
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

  تهیه و تنظیم: شهاب اناری

نگاه کلی

بودجه بندی: آزمون در قالب 25 سؤال در  بخش‌های گرامر و لغت، متن کلوز و متن‌های درک‌مطلب طرح شده بود.

تعداد سؤالات گرامر نسبت به سال قبل یک عدد کم‌تر و تعداد سؤالات لغت یکی بیش‌تر بود. تعداد سؤالات کلوز و متن درک‌مطلب مانند سال‌های قبل بود.

 

سؤالات گرامر: کیفیت سؤالات خوب بود. شاید تنها اشکال بارز بخش گرامر این بود که  از 3 سؤال گرامر ابتدای آزمون (76 تا 78) و نیز یک سؤال گرامر بخش کلوز، همگی تنها از دو مبحث کلمات ربط و افعال مدال طرح شده بود و از هیچ مبحث دیگر گرامری سؤالی طرح نشده بود. به‌عبارت دیگر پراکندگی سؤالات به اندازه کافی مناسب نبود.

 

سؤالات لغت: بسیار خوب بود و از 7 سؤال این بخش 5 سؤال از پیش و 2 سؤال از سال سوم طرح شده بود. از نظر نقش واژگان 3 سؤال از افعال، 2 سؤال از اسم، 1 سؤال از صفت و یک سؤال از قید داشتیم که پراکندگی مناسبی بود. پرسشی از معنای افعال دو‌قسمتی یا بحث مترادف و متضاد نداشتیم.

 

در بخش کلوز: سؤالات از نظر کیفی خوب و (طبق انتظار) بیش‌تر از دانش لغت و کم‌تر از مباحث گرامر بود. اشکال فنی طراحی بخش کلوز این بود که جمله اول نقطه چین داشت که در کلوز استاندارد نباید این‌طور باشد.

 

سؤالات متن خوانی: خوب بود. متن اول نسبت به متون سال‌های قبل آسان‌تر و متن دوم در حد قابل‌انتظار بود. البته از نظر پراکندگی انواع سؤالات، تعداد پرسش‌های استنباطی و مفهومی بیش‌تر از سال قبل شده بود:

 

پراکندگی انواع سؤالات درک متن:

 

سؤالات صریح از متن: 3 سؤال    سؤال از مرجع ضمیر/حدس معنی لغت:2 سؤال   

سؤال از موضوع اصلی: 3 سؤال     سؤال استنباطی: 2 سؤال