آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

گرامر درس سه پیش
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٥
 

 

 

REDUCING ADJECTIVE
CLAUSES

جمله واره های توصیفی جملاتی هستند که به نقش صفت بعد
از یک اسم قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در مورد اسم به ما می دهند. این گونه
جملات با یک ضمیر موصولی (
who, whom,
which, that, whose, ……) شروع می شوند. ما در این درس فقط با جملاتی
سروکار داریم که با
who
و
which و that
شروع می شوند و به دو حالت فاعلی ( توصیف اسمی که انجام دهنده ی کار) و مفعولی (
توصیف اسمی که کار روی آن انجام می شود) در مورد اسم توضیح می دهند.

اسم + wh-
………………
…… .

1. The treewhich/
that was planted last yearalready has blossoms.

2. The peoplewho/ that were injured in
the car crashwere taken to hospital.

3. The passengerswho/ that are waiting
for the busoften shelter under the tree.

4. The birdswhich/ that are flying south
come here in summer.

5. The boyswho/ that attend this school
have to wear uniform.

6.The factorieswhich/ that cause too much pollution
must be fined and closed.

روش کوتاه کردن جمله واره های توصیفی

جمله واره های توصیفی را می توان با حذف ضمیر موصولی و مشتقات فعل to be ( در صورت وجود ) به دو صورت کوتاه نمود:

1-در
حالت مفعولی
: در این حالت چون در تمام جمله واره های توصیفی
ساختار مجهول یعنی (
to be + P.P
) وجود دارد، کافی است که فقط ضمیر موصولی (
wh- ) و فعل to be (was, were, is , are, ……) را حذف کنیم.
در این صورت قسمت سوم فعل (
P.P)
به عنوان صفت مفعولی بعد از اسم قرار می گیرد. (جملات 1 و 2 )

1.The treeplantedlast year
already has blossoms.

2. The peopleinjured
in the carcrash were taken to hospital.

2- در حالت فاعلی: در این حالت به دو صورت عمل می
کنیم

الف:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be باشد، مثل حالت قبل هر دو ( ضمیر موصولی و
فعل
to be ) را حذف کنیم. فعل (ing) به عنوان صفت فاعلی بعد از اسم قرار می
گیرد. ( جملات 3 و 4 )

3.The passengerswaitingfor the bus
often shelter under the tree.

4. The birdsflying
southcome here in summer.

ب:
اگر در جمله واره های توصیفی بعد از ضمیر موصولی فعل
to be نباشد، فقط ضمیر موصولی را حذف می کنیم و
فعل بعد از آن را به صورت فعل
ing
بعد از اسم قرار می دهیم. ( جملات 5 و 6 )

5.The boysattendingthis school
have to wear uniform.

6. The
factoriescausing too much pollutionmust be fined and closed