آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

افعال بی قاعده درس اول زبان اول نظری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
 

 

افعال بی قاعده درس اول زبان اول نظری

قسمت اول فعل

قسمت دوم فعل

قسمت سوم فعل

معنی

ملاحظات

Be ( am / is / are )

Was / were

Been

بودن

 

Do / does

Did

Done

انجام دادن

 

See

saw

seen

دیدن

 

Have / has

had

had

داشتن – خوردن

 

go

went

gone

رفتن

 

buy

bought

bought

خریدن

 

pay

paid

Paid

پول دادن – پرداخت کردن

 

grow

grew

grown

رشد کردن – پرورش دادن

 

become

became

become

شدن

 

give

gave

given

دادن

 

sit

sat

sat

نشستن

 

say

said

said

گفتن

 

mean

meant

meant

معنی دادن

 

learn

learnt

learnt

یاد گرفتن

 

make

made

made

ساختن  - مجبور کردن

 

think

thought

thought

فکر کردن

 

speak

spoke

spoken

صحبت کردن

 

write

wrote

written

نوشتن

 

ride

rode

ridden

سوار شدن – راندن

 

drive

drove

driven

رانندگی کردن

 

swim

swam

swum

شنا کردن

 

read

read

read

خواندن

 

Get up

Got up

Gotten up

برخاستن – بلند شدن

 

come

came

come

آمدن

 

teach

taught

taught

یاد دادن – تدریس کردن

 

know

knew

known

دانستن – شناختن

 

meet

met

met

ملاقات کردن ( با )

 

get

got

Got / gotten

به دست آوردن – شدن

 

let

let

let

اجازه دادن