آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

زبان انگلیسی سال سوم متوسطه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

 

  درس سوم
فعل های دو کلمه ای (
Two – word verbs)


لغات درس

Ability = توانایی
Afraid (of) = ترسیده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحیه
Basis= اساس – زمینه
Brain = مغز
Briefly= به طور خلاصه
Call up = زنگ زدن به
Chemical = شیمیایی
Conscious= هوشیار
Dead=مرده
Detail=جزء
Emotional = احساساتی
Enter = واردشدن
Even = حتی
Event = واقعه – رویداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بیگانه – خارجی
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنیدن درباره
Hobby= سرگرمی
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندی
Jet = جت
Look after = نگهداری کردن – مراقبت کردن
Loss = زیان – ضرر
Memory = حافظه
Mental =‌ روانی
Mind = حافظه
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= زیاد یاد گرفتن
Pace= گام - قدم
Painful = دردناک
Photographic = فتو گرافیک
Physical= جسمی – فیزیکی
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال کردن
Recall= درباره زنگ زدن
Record = ضبط کردن
Responsible=مسؤول
Scene=منظره – چشم انداز
Search for = جستجو کردن برای
Shopkeeper = مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down= آرام کردن – کم کردن
Sorry about = متأسف از
Stick in ones mind = در حافظه ماندن
Talk with = صحبت کردن با
Thus = بنابراین
Turn up = بالا بردن
Weekend = آخرهفته – تعطیلات

 فعل های دو کلمه ای (
Two – word verbs)

1) فعل های دو کلمه ای (Two – word verbs)
1 – بسیاری از فعل ها از دو کلمه تشکیل شده اند، یکی قسمت اصلی فعل و دیگری جزئی که آن را کامل می کند.مانند
Put on‌ که قسمت اصلی آن Put‌و جزء دیگر آن On‌می باشد.