آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

برخی اختصارها در چت
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٧
 

ASL = age,sex,location

سن،جنسیت ومکان شما چیست(مورداستفاده در چت)

PM = Private Messageپیغامهایی که بین دوکاربر در چت رد و بدل می شود 

PC = Personal Computer کامپیوتر شخصی

etc. = et cetera وغیره

vs. = versus درمقابل

e.g. = exempli gratia مثال،بعنوان مثال

i.e. = id est یعنی ، بعبارت دیگر

a.m. = ante meridiem قبل از ظهر

p.m. = post meridiem بعدازظهر

A.D. = Anno Domini بعدازمیلادمسیح

B.C. = Before Christ قبل از میلادمسیح

BBC = British Broadcasting Corporation

CNN = Cable News Network

CIA = Central Intelligence Agency

GPS= Global Positioning System

FBI = Federal Bureau of Investigation

LCD = liquid crystal display

MMS = Multimedia Messaging Service

NASA = National Aeronautics and Space Administration

NBA = National Basketball Associationh

VIP = Very Important Person

PDF = Portable Document Format