آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

ساختار اصلی سؤال (Basic Question Structure) :
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠
 

ساختار اصلی سؤال در انگلیسی بسیار ساده است:

auxiliary verb + subject + main verb

auxiliary verb

subject

main verb

 

Do

you

like

Mary?

Are

they

playing

football?

Will

Anthony

go

to Tokyo?

Have

you

seen

ET?

یک استثناء:

برای فعل be در زمان حال ساده و گذشته ساده نیازی به افعال کمکی نیست :

Statement:

He

is

German.

Question:

Is

he

German?

 

زمان حال استمراری برای برنامه ریزی (Present continuous for plan) :

ما اغلب برای صحبت درباره آینده از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. البته که در اصل ما از زمان حال استمراری در مواقعی استفاده می کنیم که عملی در  حال انجام باشد ولی چنانچه از کلمات آینده (Future words) نیز استفاده کنیم، خواهیم توانست در مورد آینده نیز صحبت کنیم. منظور از کلمات آینده لغات و یا عباراتی نظیر : tomorrow، next week و یا In June می باشد. کلمات آینده را از روی مفهوم آنها می توان تشخیص داد.

نکته : گاهی اوقات بین قصد (going to) و برنامه ریزی (plan) تفاوتی احساس نمی شود در این گونه موارد فرقی نمی کند که از جمله ای با  going to استفاده کنیم یا از حال استمراری :

  • We're going to paint the bedroom tomorrow.
  • We're painting the bedroom tomorrow.

توجه داشته باشید هنگامی که از حال استمراری برای بیان آینده استفاده می کنید احتمال رخدادن چیزی که در موردش صحبت می کنیم بیشتر است ، در واقع یک برنامه ریزی صحیح شده و احتمال لغو برنامه ای که با حال استمراری بیان می شود تقریبا 90 درصد است حال آنکه زمانی که از going to استفاده می کنیم این احتمال به 70 درصد می رشد.

  • Mary is taking her music exam next year.
  • They can't play tennis with you tomorrow, They're working.
  • We're going to the theatre on Friday.

 

زمان حال ساده برای زمان بندی (Present Simple for schedule) :

اغلب برای بیان آینده هنگامی که یک واقعه قرار است اتفاق بیفتد ( مثلا در یک جدول زمان بندی) از حال ساده استفاده می کنیم. احتمال رخدادن : تقریبا 100 درصد.

به مثال های زیر توجه کنید :

  • The train leaves New York at 9pm tonight.
  • Tomorrow is Thursday.

خلاصه :

صحبت کردن و به کار بردن جملات در انگلیسی خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می رسند مهم هستند. به عنوان مثال هنگامی می خواهیم در مورد آینده صحبت کنیم، جمله ای که به کار می بریم "دید" ما را نسبت به آینده نشان می دهد، گاها حتی احساسات شخصی مارا.

در جدول زیر به طور تقریبی احتمال رخداد هر یک از ساختارهای ذکر شده را ملاحظه می کنید. این جدول به شما کمک می کند که بهتر در مورد مفهوم آینده فکر کنید :

احتمال رخداد واقعه قبل از صحبت در مورد آن به درصد

ساختار

هنگام استفاده

مثال

 

0%

will

no plan

Don't get up. I'll answer the phone.

 

 

 

70%

going to

intention

We're going to watch TV tonight.

 

 

 

90%

حال استمراری

plan

I'm taking my exam in June.

 

 

 

99.999%

حال ساده

schedule

My plane takes off at 6.00am tomorrow.